Drukuj
Odsłony: 10851

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie 
w roku szkolnym 2018/2019 w składzie:

1. Witkowska Ewa - przewodnicząca rady rodziców
2. Szymańska Elżbieta - wiceprzewodnicząca rady rodziców
3. Stachowska Agnieszka - sekretarz rady rodziców
4. Dąbrowska Dorota - członek rady rodziców
5. Kożuchowski Michał - członek rady rodziców

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego 
w Kutnie w roku szkolnym 2018/2019 w składzie:

1. Pasińska Bożena przewodnicząca komisji rady rodziców
2. Łuczak Lilianna wiceprzewodnicząca komisji rady rodziców
3. Garstka Jacek członek komisji rady rodziców