10 marca  2022 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi ukazała się informacja, zgodnie z którą nasza szkoła otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych, w ramach  Priorytetu 3 ,,Narodowego  Programu  Rozwoju Czytelnictwa 2.0".

Program ma za zadanie wspierać w latach 2021-2025 organy prowadzące szkoły, placówki wychowania przedszkolnego oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Termin realizacji zakupów oraz sposób dokumentowana poniesionych wydatków określi umowa zawarta między Łódzkim Kuratorem Oświaty a organem prowadzącym placówkę.

Dodajmy, że nasza szkoła po raz drugi otrzymuje dofinansowanie MEiN (pierwszy raz w 2017 r. ).

Patronem roku 2021 jest Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, który mając 23 lata zginął w Powstaniu Warszawskim. Uczennice i uczniowie z  kl. IV TI, III TLg i IV TI - pod opieką p. Doroty Chojnackiej, p. Haliny Sankowskiej i p. Roberta Wilczyńskiego -  przygotowali program  pt. ,,Do palców przymarzły struny” oparty na biografii twórcy i jego wierszach. W przedstawieniu wykorzystano też zdjęcia poety i fragmenty nagrań jego utworów w wykonaniu Ewy Demarczyk. 

W przedsięwzięciu uczestniczyli: Filip Kowalczyk, Hubert Nowakowski , Michał   Nowacki,  Adrian  Domżał, Kacper  Wojtczak, Natalia   Drzewiecka, Julia Pawłowska   oraz  Magdalena  Gładysz.  Program został zaprezentowany 
w szkolnej bibliotece w dniach   4.10, 13.10 i 18.10, a wśród widzów byli uczniowie klas II TE, II TP,  III TLg, III THg, III TEp, IV TE i IV TOŚ.

6 września 2021 r. w ramach jubileuszowej, dziesiątej, odsłony „Narodowego Czytania”, w szkolnej bibliotece czytaliśmy wspólnie dramat „Moralność pani Dulskiej” (wyd. 1907) Gabrieli Zapolskiej (na zdjęciu uczniowie klasy I TE i I TP).

30 stycznia w szkolnej bibliotece odbyło się  spotkanie z cyklu ,,Pora na lekturę" pt. ,,Krzysztof Kamil Baczyński- poeta śmierci i miłości."  Zajęcia polegają na omawianiu twórczości wybranego pisarza w nawiązaniu do okoliczności powstania jego  utworów lub w kontekście ważnych wydarzeń z życia artysty. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921r.,  a nasza szkoła od kilku miesięcy realizuje projekt edukacyjny ,,Grabski" pamięta o bohaterach II wojny światowej". Wybór  więc wydawał się naturalny.

Spotkanie rozpoczęło się audycją  przybliżającą uczestnikom zajęć postać młodego poety. Następnie Krzysztof Szewczyk z kl. III TE wyrecytował wiersz ,,Niebo złote ci otworzę...". Ten utwór ilustrował temat spotkania. Potem uczniowie  kl. IV TOR i kl.  IV TI  interpretowali wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. ,,Pokolenie II"  i ,,Biała magia". Na zakończenie wszyscy wysłuchali utworu  ,,Z głową na karabinie" w wykonaniu zespołu ,,Contra Mundum"
Zajęcia zostały przygotowane przez p. Agnieszkę Sędkowską, p. Dorotę Chojnacką i p. Roberta Wilczyńskiego.