piotrsliwinski11 września 2014 r. w ramach VIII Wrześniowych Haustów Poetyckich odbył się wykład prof. Piotra Śliwińskiego, wykładowcy UAM, poświęcony Polskiej poezji najnowszej wobec historii i tradycji. W spotkaniu zorganizowanym przez MiPBP w Kutnie uczestniczyli uczniowie klasy IV TE pod opieką p. Roberta Wilczyńskiego.
Tegoroczna edycja imprezy stawia sobie za cel, jak czytamy w programie spotkań, próbę odpowiedzi na pytania jak opowiedzieć polskość językiem współczesnym, z perspektywy człowieka, któremu świat oferuje wolność za cenę utraty tożsamości? Kim bylibyśmy jako naród, nie potrafiąc wyrazić głośno zbiorowego doświadczenia XX i XXI wieku? Czy poezja ma szansę powrotu do swoich narodowych obowiązków?

Prof. Piotr Śliwiński przedstawił, jak wraz z upowszechnianiem piśmiennictwa i w kontekście historii Polski zmieniało się rozumienie powinności pisarskich i zadań literatury. Przywołał literaturę stanisławowską, dziewiętnastowieczne idee poświęcenia jednostki dla sprawy narodowej, a także próby zerwania z romantyczną tradycją zobowiązań pisarza wobec narodu, charakterystyczne zwłaszcza dla literatury lat 20. i po roku 1989.
Po dość obszernej prezentacji zagadnienia związków literatury z życiem narodu profesor Śliwiński, przywołując poezję Nowej Fali (zwanej też Pokoleniem 68), przedstawił paralelę pomiędzy walką z ówczesną zmistyfikowaną rzeczywistością w języku propagandy PRL-u a współczesnymi zagrożeniami związanymi z homogenizacją kultury i uprzedmiotowieniem człowieka.