Drukuj
Odsłony: 38902

Kadra kierownicza
mgr inż. Wojciech Banasiak
dyrektor, 
nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Anna Janiak
wicedyrektor ds. pedagogiczno - wychowawczych,
nauczyciel języka polskiego

mgr Henryka Engel
wicedyrektor ds. finansowo administracyjnych,
nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

Język polski
mgr Dorota Chojnacka
mgr Katarzyna Kopańska - Zimna
mgr Agnieszka Sędkowska

 

Języki obce
Język angielski
mgr Luiza Collins
mgr Radosław Galus
mgr Aleksandra Kaszewska
mgr Halina Sankowska
mgr Oliwia Falborska
mgr Radosław Charążka

Język niemiecki
mgr Monika Kozarska
mgr Katarzyna Szczepaniak
mgr Elżbieta Trawczyńska

Język rosyjski
mgr Mirosława Pietrzykowska

Język francuski
mgr Magdalena Trzeciak - Jóźwiak

 

Matematyka
mgr Ewa Kowalska
mgr Maria Sulej
mgr Katarzyna Grześkowiak
mgr Barbara Kaźmierczak-Nowak

 

Historia, edukacja dla bezpieczeństwa, historia i społeczeństwo
mgr Grzegorz Jaskułowski
mgr Piotr Bielicki

 

Wiedza o społeczeństwie
mgr Grzegorz Jaskułowski

 

Wiedza o kulturze
mgr Agnieszka Sędkowska

 

Geografia
mgr Renata Kubicka
mgr Aleksandra Szymańska

 

Biologia
mgr Ewa Szymczak

 

Chemia, Fizyka
mgr Dariusz Lewiński
mgr Joanna Maruszewska

 

Wychowanie Fizyczne
mgr Barbara Jóźwiak
mgr Piotr Kubicki
mgr Marcin Rymarkiewicz
mgr Aleksander Grabowski
mgr Grzegorz Kłosik

 

Przedmioty zawodowe
mgr Ewa Kowalik
mgr Joanna Majtczak
mgr Iwona Smolińska
mgr Maria Pływacz
mgr Anna Wasielewska
mgr Agnieszka Smolarczyk
mgr Iwona Smolińska
mgr Anna Zakrzewska
mgr Justyna Kołecka
mgr inż. Sylwia Kubiak
mgr Agnieszka Drapińska
mgr Martyna Kowalska
mgr Justyna Chrzanowska
mgr Błażej Kuras
mgr Joanna Witaszak
inż. Michał Jabłoński

 

Informatyka, Przedmioty pokrewne
mgr Monika Kowalska
mgr inż. Krzysztof Pawłowski
mgr inż. Rafał Prętkiewicz
mgr inż. Jakub Tarnowski
mgr Agata Krzyżyńska

 

Religia
mgr Anna Muszyńska
mgr Emilia Koralewska
ksiądz Dariusz Gasiński

 

Biblioteka
mgr Robert Wilczyński
Magdalena Trzeciak - Jóźwiak

 

Przedmioty plastyczne
mgr Anna Dębska

 

Pedagog szkolny
mgr Magdalena Golonka

 

Psycholog szkolny
mgr Renata Sobczak - Majtczak