Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, informuje, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 24, 99-300 Kutno, reprezentowany przez Dyrektora;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne) przetwarzane są w celach określonych Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie Art. 6, ust.1 lit. a) – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1. lit. b) i c) – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;

4) Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci w postaci wizerunku, przetwarzane  są przy wykorzystaniu stosowanego na terenie placówki monitoringu, zgodnie z art. 108a pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2018 r. poz.996) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia;

5) Państwa dane oraz dane Państwa dzieci będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, informatyczne, medyczne oraz związane z kształceniem zawodowym, dane w postaci wizerunku będą udostępnianewyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni;

7) posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.