Nasza szkoła zawsze przywiązywała dużą wagę do wartości patriotycznych, dlatego też aktywnie  włączyliśmy się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ten sposób wychodzimy naprzeciw inicjatywie Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy oraz realizujemy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło rok szkolny 2017/2018 "Rokiem dla Niepodległej".

Wszystkim tym uroczystościom i przedsięwzięciom patronuje dyrektor naszej szkoły pan Wojciech Banasiak.
Poniżej prezentujemy inicjatywy podjęte w listopadzie 2017 r., a zaplanowane do listopada 2018 r.

Początek roku jest zawsze okazją do podsumowań. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy całe społeczeństwo  obchodziło stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywa ta została zainaugurowana przez ministerstwo edukacji narodowej, które ogłosiło 2017 Rokiem dla Niepodległej i rozszerzona przez prezydenta RP, który zachęcał do uczczenia tego niezwykłego wydarzenia, jakim było odrodzenia państwa polskiego w 1918 r. Nasza szkoła odpowiedziała na te wezwania podejmując szereg działań, których celem było poznanie historii kraju i naszego miasta, wydarzeń i bohaterów oraz dzieł literackich, w których istotnym motywem jest patriotyzm. To był czas poszukiwań i odkryć, zarówno w sferze faktów historycznych jak i dokonań artystycznych.

Zainaugurowaliśmy obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości koncertem galowym XX Festiwalu Pieśni i Piosenek Patriotycznych ,,Głos Ojczyzny”, którego mottem były słowa Leopolda Staffa ,,Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!”. Uczestniczyli w nim nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również młodzież gimnazjalna. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, a na widowni Kutnowskiego Domu Kultury zasiedli przedstawiciele lokalnych władz, uczniowie i nauczyciele ,,Grabskiego” oraz mieszkańcy naszego miasta.

Szanowny Panie, 

dziękujemy za przesłanie do Kuratorium Oświaty w Łodzi płyty z multimedialną dokumentacją szkolnych wydarzeń
związanych z setną rocznicą odzyskania  przez Polskę niepodległości. 
Dziękujemy przede wszystkim za zorganizowanie tych wydarzeń,
będących ciekawymi lekcjami historii dla uczniów i całej szkolnej społeczności. 


Z wyrazami szacunku, 

Marcin Markowski 
Inspektor 
Wydział Organizacyjny 
Kuratorium Oświaty w Łodzi 

9 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - "Rekord dla Niepodległej". O godzinie 11.11 wspólnie zaśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunek: pani Agnieszki Sędkowskiej oraz pani Sylwii Kubiak  młodzież miała na sobie stroje w kolorach białych lub czerwonych i tworzyła żywą flagę narodową.

Następnie pan dyrektor Wojciech Banasiak w obecności przedstawicieli biura poselskiego posła Tadeusza Woźniaka, wraz z Samorządem Uczniowskim i delegacjami klas posadził Dąb Niepodległości.

Cały mijający tydzień można nazwać  patriotycznym, bo pamięć o historii była w nim szczególnie kultywowana. W środę odbył się koncert ,,Razem dla Niepodległej” oraz sesja zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Kutnie, w której uczestniczyła grupa uczniów z naszej szkoły. Prelekcję na temat kutnowskiego lekarza i społecznika Antoniego Troczewskiego- działającego w Kutnie na rzecz odradzającego się państwa-  wygłosili: pani Teresa Mosingiewicz i pan doktor Jacek Saramonowicz.

Radiowęzeł przez cały tydzień emitował patriotyczne piosenki z różnych okresów historii Polski.

Historia Polski jest dramatyczna, trudna i piękna. Setna rocznica odzyskania niepodległości sprzyja zadumie nad przeszłością, ale też skłania do podejmowania działań, które wpisują się w jej upamiętnianie. 

7 listopada w Kutnowskim Domu Kultury odbył się koncert ,,Razem dla Niepodległej”, w którym udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego oraz zaproszona  do współpracy młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2,  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego oraz Młodzieżowego Domu Kultury. 

Organizatorzy postanowili pieśniami i piosenkami opowiedzieć sto lat niepodległości Polski. Mottem wydarzenia stały się słowa jednego z architektów niepodległości, premiera Ignacego Paderewskiego: ,, Nie zginie Polska! Nie zginie. Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla Was, dla nas i dla całej ludzkości”. Patronat nad koncertem objął Starosta Kutnowski- pan Krzysztof Debich i portal E-Kutno. Na widowni zasiedli nauczyciele i uczniowie ZS nr 3 i SOSW nr 2 oraz rodzice i mieszkańcy naszego miasta. Wśród zaproszonych gości byli: pan Krzysztof Debich- Starosta Kutnowski, pani Jolanta Pietrusiak- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kutnowskiego, pani Irena Maria Lesiak- dyrektor Delegatury w Skierniewicach Łódzkiego Kuratorium Oświaty, pani Iwona Kaca- dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Marzena Kurpiewska- dyrektor SOSW nr2, pani Kinga Szczepanik- wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzyczne I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego, pan Jacek Gałka- dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, ksiądz doktor Jerzy Swędrowski- dziekan parafii  św. Wawrzyńca, pani Jolanta Bujalska- Kowalczyk- przewodnicząca nauczycielskiej "Solidarności" i pan Mariusz Kozarski- prezes Zarządu Oddziału Międzygminnego  ZNP oraz pani Ewa Witkowska- przewodnicząca Rady Rodziców. 

photo

 
Jesienią z cyklem wykładów o historii Kutna  odwiedził naszą szkołę pan Henryk Lesiak - nieżyjący już dziś regionalista, znawca przeszłości miasta, autor książek. Uczniowie poznali wówczas sylwetki  dwóch lokalnych bohaterów związanych z czasami odzyskiwania przez Polskę niepodległości:  Antoniego Troczewskiego i Wojciecha Rychtelskiego. Miejsca związane z życiem doktora - społecznika młodzież odwiedzi po wakacjach. 12 czerwca grupa uczniów z klas III TL, II TE, I TI i ITL pod opieką p. Haliny Sankowskiej i p. Doroty Chojnackiej udała się na kutnowski dworzec, gdzie w listopadzie 1918r. zginął podczas rozbrajania Niemców Wojciech Rychtelski.Na ścianie budynku znajduje się tablica poświęcona tym wydarzeniom.O bohaterze zachowało się bardzo niewiele informacji. Okazało się, że jeden z uczniów- Damian Pietrzak z klasy III TL- wraz ze swoim tatą już wcześniej  interesowali się postacią Wojciecha Rychelskiego i próbowali ustalić nowe fakty związane z jego osobą. Efekty tych poszukiwań Damian przedstawił kolegom.
 
Historia nie omijała Kutna,a ważne wydarzenia rozgrywały się w miejscach dobrze wszystkim znanych- jak choćby dworzec. Uczniowie naszej szkoły we wrześniu znów ruszą tropami bohaterów polskiej niepodległości. Projekt cieszy cię dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Spotkania z historią, odkrywanie tajemnic przeszłości, poszukiwanie informacji o ciekawych postaciach związanych z dawnymi czasami to odpowiedź  na inicjatywę Prezydenta RP obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz  ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej".

1 marca 2018 r. w naszej szkole odbył się finał Tygodnia Polskiej Kultury i Historii. To nowe przedsięwzięcie na kulturalnej mapie "Grabskiego" poświęcone zostało przypadającej w tym roku 220 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza i jednocześnie - co podkreślił Pan dyrektor Wojciech Banasiak - to ważne wydarzenie wpisujące się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Do udziału w czterech różnorodnych konkursach zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Kutna i terenu powiatu kutnowskiego. W zaproponowanych formach rywalizacji wzięła udział młodzież z:

Szkoły Podstawowej w Witoni,

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach,

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie,

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie,

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie,

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Kutnie

oraz z naszej szkoły.

14 lutego zakochani obchodzą swoje święto. Tego dnia odbyło się drugie już spotkanie z cyklu ,,Pora na lekturę”.  Projekt  ma na celu omawianie dzieł literackich w nawiązaniu do wydarzeń zaprezentowanych w tekstach. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rok dla Niepodległej, ponieważ prezentuje tematykę najwybitniejszych, najważniejszych utworów  literatury polskiej oraz ich autorów. Walentynki wydawały się idealnym dniem na przypomnienie ,,Zemsty” Aleksandra Fredry, w której przedstawiona została historia pary zakochanych - Klary i Wacława. Zresztą życiorys autora też wpisywał się w klimat tego wyjątkowego dnia.

W szkolnej bibliotece zainteresowani uczniowie z klas IV TL, IV TE, IV TI oraz IV TOR  rozmawiali o cechach  miłości romantycznej i oryginalności komedii Aleksandra Fredry,  zastanawiali się nad rodzajami komizmu i szukali ich przykładów w tekście, dyskutowali na temat postaci i oglądali prezentację najzabawniejszych scen z ,,Zemsty”. Poza tym, że spotkanie było okazją do powtórzenia przed maturą to jeszcze wprawiło wszystkich w dobry humor.  Wśród najwybitniejszych dzieł polskiej literatury  niewiele ma charakter zabawny, lekki, komediowy -i choćby dlatego warto przypomnieć sobie ,,Zemstę”.

Organizatorami spotkania byli: pani Dorota Chojnacka, pani Agnieszka Sędkowska i pan Robert Wilczyński.

18 grudnia br. uczniowie „Grabskiego” wysłuchali wykładu p. Henryka esiaka nt. malarzy urodzonych lub związanych z naszym miastem i powiatem.

Jest to temat mało znany, nie tylko wśród młodzieży, tym bardziej warto było wysłuchać prelekcji zaproszonego gościa, tym cenniejszej, że opartej na  niepublikowanych materiałach, zgromadzonych przez prelegenta do planowanej książki poświęconej ww. zagadnieniu.

Pan Henryk Lesiak, autor wielu publikacji, m.in.: „Dr Antoni Troczewski, lekarz i działacz społeczny”, 1984; „Prasa kutnowska w latach 1918-1939”; 1986, „Kutno w latach 1910-1926”, 1990; „Kutno w latach 1927-1939”, 1995; „Gimnazjum i Liceum im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie”, 1998; „Posłowie powiatu kutnowskiego, 2001”; ”Wieś i dwór w powiecie kutnowskim”, 2003; „Szlakiem dworów regionu kutnowskiego”, 2007 (wyd. 2) opowiadał o trudnościach, które od zawsze wiązały się z funkcjonowaniem środowiska malarzy w naszym regionie czy to w związku z niewielkim zainteresowaniem, uznaniem i wsparciem, czy też z gromadzeniem i promocją ich dzieł.

Kutnowski regionalista zaznajomił młodzież naszej szkoły z takimi postaciami jak: Bolesław Syrewicz, Paweł Rajmund Ciesielski, Wojciech Piechowski; Stanisław Rudziński – to tylko kilku spośród ok. dziewięćdziesięciu, jak dowiedzieliśmy się, artystów związanych z ziemią kutnowską na przestrzeni ostatnich stu lat, ale też krótki czas wykładu nie pozwolił przedstawić wielu innych znanych artystów, jak choćby prof. Andrzej Marian Bartczak czy prof. Dariusz Kaca.

Miejmy nadzieję, że Pan Henryk Lesiak odwiedzi naszą szkołę z kolejnymi wykładami i znajdzie wydawcę ciekawie zapowiadającej się książki, czego życzymy w zbliżającym się nowym roku.

Spotkanie – trzecie w ramach projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej” –  zorganizował p. Robert Wilczyński, uczestniczyli w nim uczniowie klasy II TH z p. Agnieszką Sędkowską.