Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

KADRA  KIEROWNICZA

1.      

Wojciech Banasiak

dyrektor,
przedmioty zawodowe z zakresu logistyki

2.      

Henryka Engel

wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego,
przedmioty zawodowe ekonomiczne

3.      

Iwona Smolińska

wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego i wychowawczych,
wiedza o społeczeństwie, przedmioty zawodowe z zakresu prawa

KADRA  PEDAGOGICZNA

4.      

Marta Bednarek

wychowawczyni klasy I TI/TOŚ (g),
matematyka

5.      

Piotr Bielicki

edukacja dla bezpieczeństwa, historia, historia i społeczeństwo

6.      

Dorota Chojnacka

wychowawczyni klasy II TE/TOŚ,
język polski

7.      

Justyna Chrzanowska

wychowawczyni klasy III TOR,
przedmioty zawodowe z zakresu reklamy

8.      

Luiza Collins

wychowawczyni klasy I TL (g),
język angielski

9.      

Liliana Czwajda

przedmioty zawodowe z zakresu logistyki

10.    

Agnieszka Drapińska

wychowawczyni klasy II B TL/TH,
przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

11.    

Oliwia Falborska

język angielski

12.    

Agnieszka Frydrysiak 

przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

13.    

Radosław Galus

wychowawca klasy II TI,
język angielski 

14.    

Magdalena Golonka

pedagog szkolny 

15.    

Katarzyna Grześkowiak

wychowawczyni klasy IV TE/TOŚ,
matematyka

16.    

Anna Janiak

wychowawczyni klasy I TR (p),
język polski, filozofia, etyka

17.    

Grzegorz Jaskułowski

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

18.    

Katarzyna Kopańska-Zimna

język polski

19.    

Ewa Kowalik

przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

20.    

Ewa Kowalska

wychowawczyni klasy I TE (p),

matematyka

21.    

Monika Kozarska

wychowawczyni klasy I TI (p),
język niemiecki, wiedza o kulturze

22.    

Agata Krzyżyńska

przedmioty zawodowe informatyczne

23.    

Sylwia Kubiak

wychowawczyni klasy I TR/TH,
podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

24.    

Renata Kubicka

wychowawczyni klasy IV TL,
geografia, przedmioty zawodowe z zakresu ochrony środowiska

25.    

Piotr Kubicki

wychowawca klasy IV TH,
wychowanie fizyczne

26.    

Oliwia Lewandowska

przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

27.    

Dariusz Lewiński

chemia, fizyka, przedmioty zawodowe z zakresu ochrony środowiska

28.    

Joanna Maruszewska 

wychowawczyni klasy II A TL,
chemia, przedmioty zawodowe z zakresu ochrony środowiska

29.    

Anna Muszyńska

religia

30.    

Jakub Nadolski

wychowanie fizyczne

31.    

Krzysztof Pawłowski

przedmioty zawodowe informatyczne

32.    

Maria Pływacz

wychowawczyni klasy I TH/TOŚ (p),
przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

33.    

Rafał Prętkiewicz

przedmioty zawodowe informatyczne

34.    

Aleksandra Rossa

wychowawczyni klasy III TH/TOŚ,
język angielski 

35.    

Marcin Rymarkiewicz

wychowanie fizyczne

36.    

Halina Sankowska

język angielski 

37.    

Agnieszka Sędkowska 

wychowawczyni klasy III TE,
język polski

38.    

Agnieszka Smolarczyk

wychowawczyni klasy I TL (p),
przedmioty zawodowe z zakresu logistyki

39.    

Katarzyna Szczepaniak

wychowawczyni klasy IV TOR,
język niemiecki, wychowanie fizyczne

40.    

Piotr Szutoczkin

wychowawca klasy III TI,
język angielski 

41.    

Aleksandra Szymańska

geografia

42.    

Ewa Szymczak 

wychowawczyni klasy II TOR,
biologia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe z zakresu ochrony środowiska, wychowanie do życia w rodzinie 

43.    

Jakub Tarnowski

wychowawca klasy IV TI,
przedmioty zawodowe informatyczne

44.    

Elżbieta Trawczyńska

wychowawczyni klasy I TE (g),
język niemiecki 

45.    

Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

wychowawczyni klasy III TL,
język francuski, przedmioty zawodowe z zakresu logistyki

46.    

Anna Wasielewska

przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

47.    

Robert Wilczyński

bibliotekarz

48.    

Ewa Witkowska

informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne 

49.    

Katarzyna Bartosiak

przedmioty zawodowe logistyczne

50.    

Agnieszka Drążkiewicz

psycholog szkolny

51.    

Marta Dynowska

wychowanie fizyczne 

52.    

Ks. Piotr Jóźwiak

religia

53.    

Emilia Koralewska

religia

54.    

Lilia Marciniak

plastyka, przedmioty zawodowe plastyczne 

55.    

Grażyna Matusiak

matematyka

56.    

Anna Michalak

religia

57.    

Joanna Paćkowska-Dudzik

przedmioty zawodowe z zakresu ochrony środowiska 

58.    

Tomasz Pietrzak

informatyka, bezpieczeństwo i higiena pracy

59.    

Emilia Szydłowska

język polski

60.    

Magdalena Walczewska

język rosyjski 

61.    

Robert Wąs

fizyka

62.    

Dariusz Wojciechowski

bezpieczeństwo i higiena pracy