Drukuj
Odsłony: 43603

Podejmując naukę w zawodzie technik logistyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 Będziesz umiał:

 Technik Logistyk współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy magazynowo -sprzedażowe (np. InsERT GT) oraz organizacji transportu (np. Cartall Truck).

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności logistycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, język obcy