Spis treści

Z wizytą w redakcjach

W maju i kwietniu uczniowie z koła dziennikarsko-teatralnego odwiedzili redakcję KCI, ,,Dziennika Polska the Times" i Radia,,Victoria". Spotkania odbyły się w ramach programu Life Skills- Trening Umiejętności Społecznych.

W redakcji Kutnowskiego Centrum Informacyjnego przyjął ich redaktor Andrzej Wastowski, który opowiedział uczniom historię wydawnictwa oraz przedstawił zasady sporządzania informacji dla lokalnych gazet i na strony internetowe.
Spotkanie w redakcji ,,Dziennika Polska The Times" prowadzone było przez redaktor Dorotę Grąbczewską. Powiedziała nam ona o znaczeniu prawa prasowego, autoryzacji wywiadu i odpowiedzialności dziennikarza za słowo.
Najwięcej atrakcji dla młodych żurnalistów przygotował redaktor Kamil Puternicki z Radia ,,Victoria". Pokazał, jak miksuje się dźwięk, przekształca głos, skraca nagranie. Uczniowie mieli możliwość przygotować i nagrać własne wypowiedzi. A na koniec podzieleni na małe grupy i uzbrojeni w sprzęt radiowca udali się do miasta, by wśród mieszkańców Kutna przeprowadzić sondę na wybrany przez siebie temat. Wrócili zdziwieni, że ludzie bardzo niechętnie udzielają odpowiedzi do mikrofonu.
W spotkaniach uczniom towarzyszyły panie Dorota Chojnacka i pani Agnieszka Sędkowska-opiekunki koła dziennikarsko-teatralnego oraz pani Magdalena Trzeciak- Jóźwiek- koordynatorka działań jednej z grup Life Skills, a patronowała im pani Maria Pływacz- nadzorująca przebieg programu.
Efektem tych działań była możliwość obserwowania na czym polega praca dziennikarza oraz w ramach programu społecznego – Life Skills- zakup profesjonalnego sprzętu dla uczniów koła.

Agnieszka Zalewska i Aleksandra Jędrzejewska