Spis treści

Finał programu Life Skills

4 czerwca 2009 roku w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „ Life Skills – Trening Umiejętności Społecznych”. Przedsięwzięcie zakładało przeprowadzenie 33 lekcji oraz realizację projektu na rzecz środowiska lokalnego. 189 uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie pod opieką 11 nauczycieli opracowało i zrealizowało 22 projekty, m. in. odnowienie oddziału pediatrycznego w kutnowskim szpitalu, remont pomieszczeń w Domu Dziecka „Tęcza” w Kutnie, zorganizowanie warsztatów tanecznych dla podopiecznych domu dziecka, uruchomienie radiowęzła w SOSW przy ul. Przemysłowej. 

W podsumowaniu „Life Skills”, oprócz dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów, wziął udział Wojciech Banasiak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie.
Witold Skrzypczyk – koordynator lokalny programu - wielokrotnie podkreślał wyjątkowość uczniów i opiekunów, ponieważ wszystkie projekty zostały urzeczywistnione. 
Natomiast Arkadiusz Brzeziński – przedstawiciel Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży wręczył wszystkim uczestnikom programu specjalne certyfikaty., a uczniowie zaprezentowali kilka wybranych przedsięwzięć. Na zakończenie głos zabrała dyrektor naszej szkoły p. Zofia Falborska, która podkreśliła dydaktyczne i moralne aspekty projektów i podziękowała wszystkim uczestnikom za determinację w działaniu i rozsławienie imienia szkoły w środowisku lokalnym. Po części oficjalnej na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek, a przy filiżance kawy lub herbaty można było podziwiać plakaty informacyjne nt. wszystkich zrealizowanych projektów i jednocześnie obmyślać koncepty na następną edycję programuAgnieszka Sędkowska