Infolinia stanowi wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon (800 12 12 12) i czat (prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger - pogadajmytutaj) obsługiwane są przez 7 specjalistów – pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.  

telefon zaufania

Z Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania mogą korzystać dzieci i młodzież z województwa łódzkiego oraz ich rodzice i opiekunowie.

Interwencje prowadzone są w takich sytuacjach jak: obniżenie nastroju, stres, kryzysy emocjonalne, nagromadzenie negatywnych myśli czy konflikty, a także związanych bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia lub życia: myśli i plany samobójcze, zachowania autoagresywne, autodestrukcyjne, ryzykowne (związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) oraz wystąpienie przemocy w rodzinie.

Infolinia jest dostępna   7 dni w tygodniu (telefon czynny w godzinach 15.00 – 18.00, czat w godzinach 18.00 – 21.00) oraz możliwość kontaktu opartego na pisaniu wiadomości (Snapchat i Messenger).

Motywacja - prezentacja dla Uczniów

ARS czyli jak dbać o miłość?

Do najpopularniejszych źródeł stresu związanego ze szkołą zalicza się:

 • strach przed sprawdzaniem wiedzy – wywołaniem do tablicy przez nauczyciela, przed sprawdzianem, kartkówką, egzaminem, np. stres przed maturą;
 • lęk przed oceną niedostateczną,
 • spóźnienie się na lekcję, wejście do klasy po dzwonku, konieczność przyznania się do winy np. że się zaspało, wstyd,
 • niezaspokajanie potrzeb emocjonalnych, uczuciowych, brak poczucia bezpieczeństwa,
 • rozliczanie z ocen na wywiadówkach i w domu,
 • zbyt duża ilość nauki, obszerne programy nauczania obfitujące w wiele zbędnych szczegółów,
 • brak czasu na relaks i odpoczynek oraz kontakty z rówieśnikami,
 • brak momentów potrzebnych na regenerację sił,
 • obawa przed odrzuceniem ze strony rówieśników – brak akceptacji w klasie, nietolerancja kolegów, przemoc psychiczna, wulgaryzmy, agresja fizyczna.

W przeszłości savoir-vivre bywał dosyć wymagający, a  łamanie zasad dobrego wychowania pociągało za sobą poważne sankcje towarzyskie. Współczesny kodeks dobrego zachowania jest o wiele bardziej elastyczny, co nie znaczy, że określone  zasady nie obowiązują. Żyjemy w społeczności – rodzinie, szkole, wśród sąsiadów i znajomych.

Oczywiście istnieje cały katalog zachowań, które regulują wszystkie dziedziny naszego życia: zachowanie przy stole, w pracy, kinie, teatrze, na spacerze… Nas, ze zrozumiałych względów, najbardziej interesuje środowisko szkolne.

Oto kilka zasad, których kulturalny uczeń powinien przestrzegać:

 • nie używamy wulgarnego słownictwa,
 • nie przeszkadzamy podczas lekcji, szanujemy pracę nauczyciela i kolegów,
 • nie używamy przemocy słownej i fizycznej,
 • nie niszczymy mienia szkolnego i cudzej własności,
 • pomagamy potrzebującym,
 • jesteśmy punktualni,
 • umiemy słuchać innych,
 • dbamy o higienę osobistą.

O LEKACH, MARIHUANIE, DOPALACZACH bez histerii baner dopalacze