Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 55. w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, natomiast opiekę nad nim sprawuje wybrany przez młodzież nauczyciel.

11 grudnia, jak co roku, w Zespole Szkół im. Władysława Grabskiego odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci przez kilka dni prowadzili intensywną kampanię wyborczą: rozdawali ulotki, na których prezentowali swoje pomysły  na funkcjonowanie Samorządu, niezdecydowanych przekonywali osobiście.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:

 1 gajewicz kacper 

Kacper Gajewicz  kl. II TL – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

  2 adamczewska kinga

Kinga Adamczewska kl. II TOR - zastępca przewodniczącego SU

 3 pietrzak damian 

Damian Pietrzak kl. II TL - członek SU

   4 kawka milena

Milena Kawka kl. III TL - członek SU

 

5 kolos joanna

Joanna Kolos kl. II TH - członek SU

 

6 zandarowska karolina

Karolina Żandarowska kl. I TOŚ - członek SU

 

7 oterska anna

Anna Oterska kl. I TH - członek SU

 

8 krzysztoszek natalia

Natalia Krzysztoszek kl. I TE - członek SU

 

W roku szkolnym 2016/2017 opiekunem Samorządu Uczniowskiego w wyniku przeprowadzonego wśród uczniów głosowania została pani Sylwia Kubiak. Zastępuje ona nieobecną panią Agnieszkę Sędkowską.

Życzymy sukcesów w nowej roli.

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie według regulaminu to:

- promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności,

- przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków i opinii uczniów we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,

- zwiększanie aktywności, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

-  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej.

Regulamin jest dostępny u opiekuna szkolnego samorządu lub w sekretariacie szkoły razem z innymi dokumentami szkoły.

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ma swoje tradycje. We wrześniu każdego roku, wspólnie z młodzieżą, ustalamy plan pracy na cały rok. Planujemy ciekawe imprezy, konkursy, przedsięwzięcia, np. akcje charytatywne, wystawy prac uczniowskich, itp.

Tradycyjnie zaczynamy od organizacji Dnia Edukacji Narodowej. Prezentujemy program przygotowany przez młodzież skupioną w sekcji kulturalno-oświatowej. Najczęściej są to scenki kabaretowe urozmaicone zredagowanymi przez nas tekstami piosenek.

Listopad i grudzień upływają nam zwykle pod hasłem działalności charytatywnej. Włączamy się w różnego rodzaju akcje: pomocy potrzebującym rodzinom, dzieciom, osobom samotnym.

Oprócz wielu wspomnianych zadań podejmowanych przez członków naszej organizacji, wykonujemy w ciągu roku prace na terenie szkoły.
Aktualizujemy gabloty samorządowe, zamieszczając w nich informację i zdjęcia z różnych wydarzeń oraz uroczystości szkolnych, organizujemy wystawy prac uczniowskich.

Przez cały rok szkolny nadzorujemy dyżury w szatni, pomagając w ten sposób paniom woźnym.

Wypada wspomnieć, że współorganizujemy coroczne Święto Patrona szkoły Władysława Grabskiego. Uczestniczymy  w dniach otwartych, opiniujemy i typujemy uczniów do nagrody premiera.