Spis treści

Na stronie tej przedstawiamy największe osiągnięcia naszych uczniów i nauczycieli.


Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Olimpiady:

 1. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” -Justyna Kieszkowska     kl. IIITOŚ Karolina Żandarowska kl. IIITOŚ. Zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego olimpiady
 2. Olimpiada Historyczna - Mikołaj Lewaniak, Rafał Kanas -został zakwalifikowany  do etapu okręgowego olimpiady
 3. Olimpiada  Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich. Paulina Jędrzejczak IV  Te – finalistka, Żaneta Pabin IVTE, Kacper Szyszka III TE - wyróżnienie
 4. III. Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna - Uniwersytet Gdański w Sopocie. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie: Weronika Prószkowska IIITL, Bartosz Janusiewicz IIITL, Jakub Tomaszewski III TL, Jakub Rulewicz IITL, Damian Pietrzak IVTL, Paulina Zawadzka  IVT, Bartosz Janusiewicz, klasa III TL etap centralny – indeks Uniwersytetu gdańskiego w Spocie
 5. Olimpiada Teologii Katolickiej- do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się uczniowie: Garstka Joanna uczennica klasy III TL, Frydrysiak Maciej uczeń klasy III TE 
 6. XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna -Magdalena Pietrzykowska, klasa 4 TL, finalistka
 7. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich -Paulina Jędrzejczak, klasa IV TE - finalistka

Konkursy:

 1. Portret doktora Antoniego Troczewskiego - Muzeum Regionalne w Kutnie I miejsce -prezentacja wykonana przez Mateusza Szymańskiego i Michalinę Kupisz z klasy III TOR
 2.  VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa” zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi -Patrycja Gruszczyńska z klasy III TE - otrzymała wyróżnienie
 3.  Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”, do etapu regionalnego zakwalifikowały się dwie osoby: Paulina Jędrzejczak i Żaneta Pabin z klasy IV TE
 4. Szkolny konkurs na wiersz patriotycznych - I miejsce Karolina Darmach z klasy I TOR
 5.  XX Konkurs Matematyczny „EUKLIDES” organizowany przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych  w Bydgoszczy. Awans trzech osób do etapu rejonowego: Joanna Garstka(3tl), Kacper Szyszka (3te),Mateusz Jóźwiak (3ti).
 6.  Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” do etapu regionalnego zakwalifikowały się 2 uczennice, Paulina Jędrzejczak zajęła III miejsce w etapie regionalnym i zakwalifikowała się do etapu centralnego
 7. XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble,  III miejsce w kraju -Krzysztof Tomczak III TE i Mateusz Jóźwiak III TI oraz najlepsza Szkoła ponadgimnazjalna w województwie łódzkim
 8. Szkolny konkurs plastyczny pt„ Jan Paweł II oczami młodych - XVIII Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa ” -miejsce I – Patrycja Popławska klasa III TL, miejsce II – Julianna Skalska klasa I TOR i Patrycja Gruszczyńska klasa III TE , miejsce III – Żaneta Pabin  klasa IV TE 
 9.  „Wielki Test Historyczny, Kutno-Ludzie, Historia, Zabytki” zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie pod patronatem Prezydenta Miasta Kutna Mateusz Jóźwiak z kl. IIITI został laureatem V miejsca w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 10. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Kazimierz Wielki   i Jego czasy" Sylwester Wieczorkowski z kl. IVTL zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu
 11. Ogólnopolski finał XVIII Konkursu Historycznego dla szkół ponadgimnazjalnych „Polska Piastowska” Sylwester Wieczorkowski zdobył tytuł finalisty ogólnopolskiego finału XVIII Konkursu Historycznego „ Polska Piastowska”( uczeń uzyskał szóste miejsce i zdobył indeks na studia wyższe)
 12. V Festiwal Historyczny „Tradycja i Pamięć Dzieje II Rzeczypospolitej”, Damian Drzewiecki kl. ITI, uzyskał IV miejsce w finale międzypowiatowym Festiwalu Historycznego                     
 13. Międzyszkolny konkurs plastyczny OIP w Łodzi, Patrycja Gruszkowska-wyróżnienie
 14. Międzyklasowy konkurs matematyczno -logiczny: ”Eksperci logicznego myślenia”.1 miejsce :uczniowie klas technikum informatycznego: Damian Neugebauer- ITI, Adam Zduńczyk- IITI, Mateusz Jóźwiak -IIITI, Damian Górecki -IVTI
 15. Konkurs szkolny: „Mistrz logicznego myślenia”, 1 miejsce: Damian Pietrzak- IV TL
 16. Konkurs plastyczny:” Grabski włącza logiczne myślenie”1 miejsce :Karolina Darmach -ITOR, wyróżnienie :Aleksandra Brzozowska- II TE
 17. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "EUREKA". Organizatorem jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Udział wzięło 22 osoby, 2 otrzymały dyplomy z wyróżnieniem oraz książki, pozostałe dyplomy uczestnictwa.
 18. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "EKO - PLANETA".  Organizatorem jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Udział wzięło 22 osoby,  2 otrzymały dyplomy z wyróżnieniem oraz książki, pozostałe dyplomy uczestnictwa
 19. Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "FIZYKA WOKÓŁ NAS". Organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, II - miejsce - Natalia Dzięgielewska I ATL, III - miejsce - Izabela Morawska I ATL, wyróżnienie - Julia Drążczyk - I ATL
 20. III Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy "PRACA NIE SZKODZI". Organizatorem jest ŁCDNiKP, współorganizatorem Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, I - miejsce - Hubert Nowakowski I TI
 21. VI Festiwal Frankofonii:
  • udział w konkursie piosenki francuskiej (Julia Andrysiak klasa II TL, Oliwia Gajewska klasa II TL, Natalia Stefaniak klasa II TOR, Izabela Jabłońska klasa I ATL); 
  • udział w konkursie wiedzy o Francji – około 30 uczniów ( II TL i III TL); etap powiatowy: Krystian Górczyński, Jakub Tomaszewski, Weronika Prószkowska III TL;
  • udział w konkursie plastycznym pt. „Mój podręcznik do języka francuskiego-projekt okładki”: - około 15 uczniów (I, II i III TOR); II miejsce – Julianna Skalska I TOR, Wyróżnienie – Angelika Puchalska klasa III TOR;
  • Konkurs pt.: „Żywe obrazy”: I miejsce – Natalia Kopeć i Rozalia Ratajczyk II TOR
  • organizacja konkursu recytatorskiego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz udział w konkursie recytatorskim ( Karolina Wojtalik klasa I BTL, Natalia Katarzyńska klasa III TOR); I miejsce – Natalia Katarzyńska klasa III TOR
 22. Konkurs „ talent za talent”  organizowany przez Stowarzyszenie Cognitis, Damian Pietrzak, klasa 4 TL, wyróżnienie
 23. XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Julia Dudkiewicz, II TE, Izabela Morawska, I ATL, etap diecezjalny
 24. Publiczna debata oxfordzka „Piłsudski czy Dmowski?- dwie wizje niepodległości, Natalia Kopeć kl. IITOR, Rozalia Ratajczyk kl. IITOR, Krystian Kubiak kl. II TOR, Rafał Kanas kl. IITE, Justyna Kieszkowska kl. III TOŚ, Kamila Woźniak kl. IIITE, Wojciech Pasiński kl. IIITE. Wygrali publiczną debatę miejską związaną   z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dra Troczewskiego

Zawody sportowe

 1. I miejsce piłka siatkowa dziewcząt – mistrzostwa powiatu
 2. II miejsce piłka siatkowa dziewcząt- rejon wojewódzki
 3. III miejsce piłka siatkowa chłopców- mistrzostwa powiatu
 4. II miejsce siatkówka plażowa dziewcząt – mistrzostwa powiatu
 5. III miejsce siatkówka plażowa dziewcząt- rejon wojewódzki
 6. III miejsce siatkówka plażowa chłopców – mistrzostwa powiatu
 7. II miejsce piłka nożna dziewcząt – mistrzostwa powiatu
 8. II miejsce piłka nożna chłopców – mistrzostwa powiatu
 9. piłka koszykowa dziewcząt – mistrzostwa powiatu, udział
 10. piłka koszykowa chłopców – mistrzostwa powiatu, udział 
 11. I TE – Natalia Prószkowska, Sandra Kornacka, Marta Ciesielska 

Młodzież uczestniczyła w wolontariacie

 1. Działania na rzecz podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Kutnie Kwesta na ratowanie starych grobów na kutnowskich cmentarzach:  Sandra Jaworski i Paulina Nowicka z klasy IV TH, Kacper Gajewicz i Paweł Godziemski  kl. IV TL, Klaudia Staniszewska  kl. III TH   
 2. Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt – Aleksandra Szukalska IIITL. 
 3. Ogólnopolska akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” (dary przekazała każda klasa) 
 4. Wystawa okolicznościowa związana z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza
 5. Szlachetna Paczka -  Damian Pietrak, kl. IVTL 
 6. Akcja "Rodacy Bohaterom. Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach" , 
 7. Zbiórka w ramach akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy -  Karolina Jędrzejczak, kl. IV TH 
 8. Kwesta na rzecz Hospicjum Kutnowskiego - Justyna Sochacka i Monika Pońska, kl. IV TH, Martyna Ludwiczak i Weronika Prószkowska, kl, III TL

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Olimpiady:

 1. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna - finalista Damian Pietrzak z kl. III TL (zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie). 
 2. II Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna - do zawodów II stopnia zakwalifikowali się: Paulina Kuciapska, Martyna Ludwiczak, Klaudia Morawska, Aleksandra Szukalska, Bartosz Janusiewicz, Jakub Tomaszewski z kl. II TL, Milena Kawka i Przemysław Jasiński z kl. IV TL. Finalista - Jakub Tomaszewski z kl. II TL - zdobył indeks Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie (zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
 3. Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii - w etapie wojewódzkim szkołę reprezentowali:
  Błażej Heleniak i Adrian Michalak z kl. III TL. 
 4. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - w zawodach okręgowych szkołę reprezentowały:
  Paulina Jędrzejczak z kl. III TE i Daria Kłosowska z kl. IV TE. 
 5. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich - w zawodach okręgowych szkołę reprezentowały: Paulina Jędrzejczak z kl. III TE, Daria Kłosowska i Paulina Łochyńska z kl. IV TE. Wyróżnienie - Paulina Jędrzejczak z kl. III TE. 
 6. Olimpiada Teologii Katolickiej - w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Żaneta Pabin i Emilia Piątek z kl. III TE. 

 

Konkursy: 

 1. Ogólnopolski Konkurs historyczny "Polska piastowska" - w finale ogólnopolskim szkołę reprezentował Sylwester Wieczorkowski z kl. III TL. 
 2. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - w zawodach rejonowych I miejsce Gracjan Estkowski
  z kl. III TE. 
 3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" - laureatka I etapu Angelika Puchalska z kl. II TOR, która w kategorii szkoły średnie zajęła III miejsce. 
 4. Ogólnopolski Mistrzostwa Szkół w Scrabble Kutno 2018  - I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęli Krzysztof Tomczak z kl. II TE i Mateusz Jóźwiak z kl. II TI. 
 5. Konkurs "AZYMUT ZAWÓD II" - I miejsce Paulina Łochyńska z kl. IV TE. 
 6. Festiwal Tradycja i Pamięć - finalista Rafał Kanas z kl. I TE. 
 7. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego czasach - w etapie wojewódzkim szkołę reprezentowali: Rafał Fijałkowski i Sylwester Wieczorkowski z kl. III TL. 
 8. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowali: Dominika Kludzińska z kl. III TE, Mateusz Jóźwiak i Mateusz Szymczak z kl. II TI. 
 9. Konkurs "Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę" - w finale regionalnym szkołę reprezentowali:
  Damian Święcki z kl. IV TL, Piotr Rojek z kl. IV TE, Jakub Szymański z kl. III TH.
  Damian Święcki z kl. IV TL zajął IV miejsce i reprezentował szkołę w finale wojewódzkim.
 10. Wielki Test Kutno-ludzie, historia, zabytki - w kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce
  Mateusz Jóźwiak z kl. II TI.
 11. Konkurs matematyczny "EUKLIDES" - w zawodach rejonowych szkołę reprezentowali:
  Nikoletta Walczak z kl. II TE, Joanna Garstka z kl. II TL, Damian Górecki z kl. III TI. 
 12. Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Poznaj swoje prawa w pracy" - w etapie regionalnym szkołę reprezentowały: Paulina Łochyńska i Klaudia Milczarek z kl. IV TE. 
 13. Konkurs Wiedzy Morskiej "Polska marynarka wojenna, a historia wybrzeża polskiego" - III miejsce na szczeblu wojewódzkim. 
 14. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom") - drużynowo:
  III miejsce Kinga Adamczewska z kl. III TI i Mateusz Jóźwiak z kl. II TI, indywidualnie:
  III miejsce Mateusz Jóźwiak z kl. II TI. 
 15. Powiatowy Konkurs Historyczny "Patron znany czy nieznany? Józef Piłsudski i Jego czasy" - I miejsce w finale powiatowym Maciej Fałdziński z kl. III TI i Rafał Kanas z kl. I TE. 
 16. Konkurs plastyczny na projekt kartki urodzinowej dla królowej brytyjskiej - I miejsce  Karina Piłacik z kl. IV TOR, II miejsce - Klaudia Jaros z kl. II TI, III miejsce - Kinga Gierowska z kl. III TH..

Konkursy w ramach FRANKOFONII 2018. 

 1. Konkurs piosenki francuskiej - I miejsce Natalia Stefaniak z kl. I TOR, wyróżnienie - Aleksandra Florczak z kl. I TOŚ.
 2. Konkurs wiedzy o Francji - II miejsce Gabriela Wojciechowska z kl. III TOR. 
 3. Konkurs plastyczny "Słyszę Francja, widzę ..." - I miejsce Angelika Puchalska z kl. II TOR, wyróżnienie - Agnieszka Markiewicz z kl. II TOR. 
 4. Konkurs recytatorski - I miejsce Sylwia Biegalska z kl. IV TOR, III miejsce - Natalia Stefaniak z kl. I TOR. 
 5. III Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej CECYLIADA 2017 - w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, I miejsce zajął duet: Aleksandra Szukalska z kl. II TL i Julia Woźniak z kl. I TE
 6. I Międzyszkolny konkurs na plakat "Rodzice bezpieczni w pracy" - w kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce - Urszula Jankiewicz z kl. II TH, II miejsce - Aleksandra Tomczak z kl. III TOR, III miejsce - Maria Jabłońska z kl. II TH. 
 7. Międzyszkolny konkurs plastyczny "Jan Paweł II oczami młodych - XVII Dzień Papieski
  - Idźmy naprzód z nadzieją" - w kategorii szkoła ponadgimnazjalna laureatami zostali:
  I miejsce Patrycja Popławska z kl. II TL, II miejsce  Paulina Trawińska z kl. II TL, III miejsce Marta Środecka z kl. III TH. 
 8. Międzyszkolny Parafialny Konkurs "Milion od Honorata" o życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej bł. Honorata Koźmińskiego na terenie zaboru rosyjskiego - w etapie diecezjalnym szkołę reprezentował  Kacper Lubowiecki z kl. II TI. 
 9. Szkolny konkurs języka niemieckiego - I miejsce Natalia Lewandowska z kl. III TL, II miejsce - Krystian Kubiak z kl. I TOR, III miejsce - Aleksandra Szukalska z kl. II TL. 
 10. Szkolny konkurs wiedzy o sportach Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych - I miejsce Kacper Wojciechowski z kl. IV TL, II miejsce - Mateusz Jóźwiak z kl. II TI, III miejsce - Jan Tomczak z kl. II TI. 

Konkursy w ramach Tygodnia Polskiej Kultury i Historii. 

 1. Konkurs wiedzy: Niezgłębione bogactwo "Pana Tadeusza" - I miejsce Żaneta Pabin i Patrycja Maćczak z kl. III TE, II miejsce - Magdalena Moskwa i Patryk Wójkowski z kl. III TI, III miejsce - Martyna Niewiadomska i Gabriela Wojciechowska z kl. III TOR.
 2. Konkurs plastyczny na ilustracja wybranego liryku z "Sonetów krymskich" lub sceny z "Konrada Wallenroda" oraz na karykaturę Adama Mickiewicza - III miejsce Weronika Bandachowicz z kl. III TOR, wyróżnienie - Antoni Wanot z kl. III TI.
 3. Konkurs na prezentację multimedialną "Historia Polski i jej bohaterowie w dziełach Adama Mickiewicza" - I miejsce Mateusz Kociemski i Mateusz Szadkowski z kl. II TL, II miejsce - Krzysztof Olszewski i Jakub Leśniak z kl. III TI, wyróżnienia: Łukasz Zalewski i Adam Augustyniak z kl. III TI oraz Paulina Kuciapska z kl. II TL.
 4. Konkurs na najbardziej oryginalne wykonanie fragmentu "Pana Tadeusza" - II miejsce
  Kamila Przygońska z kl. II TL oraz duet Julia Stolińska i Gracjan Estkowski z kl. III TE, wyróżnienia: duet Maria Szafran i Michał Staniszewski z kl. I TL, Aleksandra Florczak z kl. I TOŚ.
 5. Szkolny konkurs o podatkach - I miejsce Beata Florczak z kl. II TE, II miejsce - Paulina Jędrzejczak z kl. III TE, III miejsce - Joanna Kolos z kl. III TH. 
 6. Szkolny konkurs profilaktyczny na prezentację multimedialną dla uczniów klas pierwszych  - I miejsce Karolina Majchrzak i Karina Rogala z kl. I TH, II miejsce Sara Ginter i Dominik Kubiak z kl. I TOR, III miejsce Tomasz Chochulski i Jakub Kunikowski z kl. I TI. 
 7. Szkolny Konkurs Historyczny "Władysław Grabski i Jego czasy" - I miejsce kl. I TL, II miejsce kl. I TE, III miejsce - kl. I TI. 
 8. Szkolny konkurs języka angielskiego MISTRZ  SŁOWA - I miejsce Piotr Rojek z kl. I TE. Szkolny konkurs leksykalny języka angielskiego - II miejsce Gracjan Estkowski z kl. III TE

 

Sukcesy sportowe:

 • I m-ce w Zawodach Powiatowych Ligi Lekkoatletycznej chłopców,
 • I m-ce w Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Kutnowskiego,
 • I m-ce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej chłopców,
 • II m-ce w Zawodach Powiatowych Ligi Lekkoatletycznej dziewcząt,
 • II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
 • II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej chłopców,
 • II m-ce w X Powiatowym Turnieju Siatkówki Dziewcząt z okazji Narodowego Święta Niepodległości o puchar Starosty Kutnowskiego,
 • III m-ce w Zawodach Rejonowych Ligi Lekkoatletycznej chłopców,
 • III m- ce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej dziewcząt,
 • III m-ce w Zawodach Rejonowych w Piłce Ręcznej chłopców,
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej dziewcząt,
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w siatkówce plażowej dziewcząt,
 • Wewnątrzszkolny Konkurs na Najlepszego Sportowca Szkoły:  dziewczęta - I m-ce Sandra Kucharska z kl. III TL; chłopcy - I m-ce Kacper Szyszka z kl. II TE.
 • Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym - I m-ce -Aleksandra Szukalska z kl. II TL i  Przemysław Jasiński z kl. IV TL. 
 • Mistrzostwa Szkoły w Piłce Koszykowej Chłopców - I m-ce - kl. II TH, TL, II m-ce - kl. I TL, III m-ce  - kl. III TI..
 • Mistrzostwa Szkoły w Piłce Koszykowej Dziewcząt - I m-ce - kl. III TL, II m-ce - kl. III TE, III m-ce  - kl. III TH. 

Wolontariat:

 1. Kwesta na ratowanie starych grobów na kutnowskich cmentarzach: Sandra Jaworskii Paulina Nowicka z klasy III TH, Kacper Gajewicz i Bartosz Maciejewski  kl. III TL, Karolina Arkita, Karolina Piotrowska, Dominika Brzozowska, Justyna Janowska  kl. IV TH.
 2. Ogólnopolska akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. 
 3. Szlachetna Paczka -  Damian Pietrak, kl. III TL. 
 4. Akcja "Rodacy Bohaterom. Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach. 
 5. Zbiórka żywności w supermarketach ramach akcji Bank Żywności: Gracjan Estkowski, Daniel Walczak kl. III TE,  Justyna Jaszczak, Aleksandra Małachowska, Alicja Winiecka, Milena Kawka, Natalia Kowalska kl. IV TL, Karolina Piotrowska kl. IV TH, Kinga Gierowska, Olga Sobolewska kl. III TH
 6. Zbiórka w ramach akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Damian Pietrak, kl. III TL. 
 7. Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt. 
 8. 4 akcje krwiodawstwa zorganizowane przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, w których uczestniczyli pełnoletni uczniowie klas II, III i IV.
  Również uczniowie z kl. IV uczestniczyli w spotkaniu dot. honorowego krwiodawstwa.
 9. Działania na rzecz podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Kutnie.  
 10. Wystawa okolicznościowa związana z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza:
  Justyna Janowska, Natalia Wojtczak, Joanna Michałowska, Dominika Brzozowska, Aleksandra Naguszewska, Karolina Piotrowska – kl. IV TH, Klaudia Sikorska kl. IV TL.
 11. Udział maskotki szkolnej w akcji charytatywnej dla chorej dziewczynki organizowanej w KDK i organizację SALOS – Błażej Domański z kl.  II TI.
 12. Udział maskotki szkolnej w II Międzyszkolnych Mistrzostwach w mini piłce nożnej przedszkolaków  - MOSiR – Patryk Cieśliński z kl. II TI.

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Olimpiady

 1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej- 5 uczniów brało udział w etapie szkolnym,
  Olga Piątkowska z klasy IV TE zakwalifikowała się do II etapu w Łodzi
 2. II  Olimpiada  Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich - w szkolnym etapie udział wzięło 16  uczestników, do II etapu zakwalifikowały się 3 uczennice: Olga Piątkowska – IV TE, Dominika Sobczyk – IV TE, Emilia Piątek – II TE
 3. Ogólnopolska Olimpiada Solidarności. „Dwie dekady historii"- Klaudia Błaszczyk kl. IIITOR i Damian Święcki - awans do etapu wojewódzkiego(II etapu)
 4. Olimpiada Solidarności- awans do etapu wojewódzkiego -  Damian Święcki III TL
 5. IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna- przystąpiło  36 uczniów z klas II, III i IV technikum logistycznego - etap II (regionalny) odbył się w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu – przystąpiło  czterech uczniów Milena Kawka III TL, Beata Matuszewska IV TL, Mateusz Brząkała IVTL, Łukasz Zalewski IV TL
 6. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS - Powiatowy, wojewódzki -wojewódzki O. Piątkowska, Z. Urbanek,E. Kotlińska.,12 m-ce O. Piątkowska
 7. Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna - finalistka Beata Matuszewska – kl. IV TL (indeks Uniwersytetu Gdańskiego)
 8. Olimpiada Solidarności Dwie Dekady Historii- Klaudia Błaszczyk z kl. IIITOR zakwalifikowała się  do etapu wojewódzkiego
 9. Olimpiada religijna- Etap diecezjalny- Klaudia Milczarek, Paulina Łochyńska

Konkursy 

 1. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Understand”- Gracjan Estkowski – 7. Miejsce
 2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny Elżbieta Zawacka "ZO i Cichociemni"- Drużyna w składzie : Nina Bonawenturczak kl. IVTOR ,  Adam Jardzioch kl. IVTOR,  Igor Rolewski kl. IVTOR ( jedna z osiemnastu drużyn w Polsce), awans do finału
 3. XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Polska Piastowska”- Awans do finału ogólnopolskiego – Gabriela Wojciechowska i Kinga Adamczewska II TOR
 4. Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę" ( trójetapowy)- Etap szkolny:I miejsce- Piotr Rojek kl. III TE, III miejsce- Emilia Piątek kl. II TE
  Uczniowie awansowali do etapu regionalnego konkursu( II etap)
 5. XVIII edycja Konkursu Matematycznego EUKLIDES organizowanego przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych  - Udział brało 14 uczniów z klas trzecich.Zakwalifikowały się do etapu rejonowego 2 osoby: Dryńkowska Ewa kl. III TE i Skowron Mateusz kl. III TOR
 6. „Żołnierze Wyklęci – obudźcie Polskę ”Łęczyca/Łódź - awans do etapu wojewódzkiego -  Damian Święcki III TL, ostatecznie VIII miejsce, awans do etapu wojewódzkiego – Piotr Rojek i Emilia Piątek
 7. Plebiscyt Dziennika Łódzkiego „ Kreatywna klasa województwa łódzkiego”- V miejsce w województwie łódzkim – klasa II TOR
 8. Konkurs językowy dla szkół ponadgimnazjalnych „Pokaz nam język”- Półfinał ogólnopolski uczeń Artur Dębski (klasa IV TH, wynik 39/40,uczeń Adam Jardzioch (klasa IV TOR, wynik 38/40)
 9. Wojewódzki konkurs plastyczny „Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych” w Łodzi- uczennica Paulina Fus otrzymała wyróżnienie w kategorii rzeźba – IV TOR
 10. Konkurs ekologiczny’’ Walory przyrodnicze województwa łódzkiego”- I miejsce – Jagoda Pawłowska – klasa I TOR , II miejsce – Monika Stasiak – klasa I TOR, III miejsce – Karolina Żandarowska- klasa I TOŚ, Maciej Frydrysiak klasa I TE. 
 11. Konkurs dziennikarski organizowany przez MDK- wyróżnienie Ewa Dryńkowska kl. III TE,wyróżnienie Karolina Żandarowska kl I TOŚ
 12. OKR -etap rejonowy  - IV miejsce  oraz udział w etapie wojewódzkim Natalia Katarzyńska kl. I TOR, Gracjan Estkowski: 1 m. w eliminacjach powiatowych i rejonowych; udział w przeglądzie wojewódzkim w Łodzi
 13. Konkurs Wiedzy o Francji „Francja? Znam to” w ramach Dni Frankofonii w Kutnie organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Kutnie - I miejsce – Krystian Górczyński I TL,II miejsce – Mateusz Ogiński I TL, III miejsce – Damian Święcki i Dominik Dębski III TL – etap szkolny;
 14. Ogólnopolski Konkurs na prezentację multimedialną „Dorobek II Rzeczypospolitej”- I miejsce - Karolina Żandarowska I TOŚ, II miejsce – Nikoletta Walczak I TE 
 15. XVIII Konkurs Wiedzy Geograficzno- Turystycznej o Regionie Łódzkim "Województwo w sercu Polski"- dotarcie do finału – 2 osoby z III TOR: Natalia Czarnecka, Paulina Zacharska
 16. XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika organizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika- III miejsce Sylwia Szadkowska z kl. IV TE
 17. X Międzyszkolny Konkurs Wierszy Patriotycznych "Warto pamiętać":- Olga Piątkowska IV TE i Gracjan Estkowski II TE - 1m.,Monika Kołaczyk III TE - 2m.Wyróżnienia otrzymali:Sylwia Biegalska III TOR, Michał Czekalski II TI, Joanna Kolos II TH, Julia Stolińska II TE, - w kategorii poezja śpiewana:, Aleksandra Szukalska I TL - 2m., Patrycja Prószkowska II TOR- 3m. 
 18. Konkurs recytatorski „Mały Książę” w ramach Dni Frankofonii w Kutnie, I miejsce – Sylwia Biegalska III TOR, III miejsce Patryk Gaś I TL;
 19. XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Polska Piastowska” Białystok - awans do finału ogólnopolskiego –Gabriela Wojciechowska (32 miejsce w finale)
 20. Poznaj swoje prawa – etap regionalny Klaudia Milczarek, Paulina Łochyńska
 21. Gra miejska „Śladami historii i zabytków Kutna” II miejsce – drużyna dziesięcioosobowa (klasy I TE/TOŚ, TH i TI)

Sukcesy sportowe

 1. Liga lekkoatletyczna chłopców – Mistrzostwa Powiatu- II miejsce, Mistrzostwa Rejonu – II miejsce, Mistrzostwa Województwa – X miejsce
 2. Piłka ręczna chłopców- Mistrzostwa Powiatu III m-ce
 3. Piłka Ręczna Dziewcząt- Mistrzostwa Powiatu II miejsce
 4. Tenis Stołowy chłopców – Mistrzostwa Powiatu II miejsce
 5. Tenis Stołowy dziewcząt - Mistrzostwa Powiatu IV  miejsce,
 6. Liga lekkoatletyczna dziewcząt – Mistrzostwa Powiatu – V miejsce
 7. Piłka koszykowa chłopców- Mistrzostwa Powiatu – II miejsce
 8. Piłka koszykowa dziewcząt – Mistrzostwa Powiatu – III miejsce
 9. Piłka siatkowa chłopców – Mistrzostwa Powiatu- II miejsce
 10. Piłka siatkowa dziewcząt – Mistrzostwa Powiatu- IV miejsce
 11. Piłka nożna dziewcząt - Mistrzostwa Powiatu – III miejsce
 12. Piłka nożna chłopców - Mistrzostwa Powiatu – IV miejsce
 13. Siatkówka Plażowa chłopców – Mistrzostwa Powiatu – I miejsce, Mistrzostwa Rejonu – II miejsce
 14. Siatkówka Plażowa dziewcząt - Mistrzostwa Powiatu  - III miejsce
 15. Licealiada – Indywidualne Biegi Przełajowe – IV miejsce Magdalena Kołodziejska.  

Ponadto:

 • Zrealizowano projekt: „ Historia nie zawsze nudna” wraz z Muzeum Regionalnym w Kutnie i Kutnowskim Towarzystwem Historycznym (opiekun Piotr Bielicki)
 • Zajęcia warsztatowe  z analizy tekstów źródłowych (10 osób) – Muzeum Regionalne w Kutnie, prowadzący dr Piotr Stasiak
 • Zajęcia taneczne z tańców barokowych – trzy spotkania  (5 osób) – Muzeum Regionalne w Kutnie, prowadzący - Maciej Lubicz Rąbalski
 • Realizacja projektu „Wywalcz Jej wolność lub zgiń – historie Cichociemnych” – Michał Prokopiak, Mateusz Kubiak, Adrian Wiliński, Dawid Borys  klasa IV TI
 • Koło dziennikarsko-teatralne przygotowało wieczór poetycki wraz z Miejskim Ośrodkiem Socjoterapii, oraz spektakl oparty na fragmentach sztuk Szekspira, jak również pantominę pt. „Za szybą” wraz z uczniami z SOSW nr 2 – opiekunowie, p. Dorota Chojnacka, p. Halina Sankowska, p. Emilia Koralewska, scenografia p. Monika Kowalska
 • Przygotowano program artystyczny Varietes "Grabski" na szkolne i powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej (układy taneczne przygotowały panie: Barbara Jóźwiak i Katarzyna Szczepaniak)  - p. Anna Janiak
 • Przygotowano program artystyczny "Pamiętamy" z okazji powiatowych obchodów 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego (we współpracy z K. Szczepaniak i P. Bielickim) - wspólpraca z NSZZ "Solidarność", Kutnowskim Towarzystwem Historycznym i Starostwem Powiatowym. – p. Anna Janiak
 • W dniach 11 i 20 października odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne w ramach kolejnego wspólnego projektu Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie (p. Halina Sankowska i p. Elżbieta Trawczyńska) i TPZK „Zielono nam – uczymy się, jak dbać o środowisko przyrodnicze powiatu kutnowskiego”. Celem wypraw było wzbudzenie świadomości ekologicznej uczestników i zapoznanie ich ze stanem środowiska w powiecie kutnowskim. W czasie trwania projektu młodzież odwiedziła Grupową Oczyszczalnię Ścieków  i sortownię w firmie Toensmeier, gdzie odbyły się prelekcje nt. oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej oraz sortowania i utylizacji odpadów.

Młodzież włącza się w działalność charytatywną:

 • Zostały przeprowadzone 2 akcje krwiodawstwa zorganizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oddział w Kutnie ( 21 września i 29 listopada). Uczestniczyli w nich pełnoletni uczniowie klas III i IV. – opiekun p. Joanna Maruszewska
 • Podpisano porozumienie wolontariackie między naszą szkołą, a Domem Pomocy Społecznej w Kutnie, młodzież odwiedza pensjonariuszy i spędza z nimi czas czytając książki, spacerując itp.  – opiekunami grupy młodzieży są p. Mirosława Pietrzykowska i p. Aleksandra Szymańska
 • Współpraca z SOSW nr 2 i MOS w Żychlinie. – p. D. Chojnacka i p. H. Sankowska; Zbiórka darów dla Hospicjum Kutnowskiego;
 • Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”;
 • Kwesta na ratowanie starych grobów na kutnowskich cmentarzach  (9 osób)
 • Wystawa okolicznościowa związana z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza (8 osób)
 • Akcja charytatywna Fundacji DKMS (10 osób)

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Olimpiady

 1. VIII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna - 1 finalista.
 2. III Olimpiada Wiedzy o Turystyce - 2 finalistów.
 3. XLII Olimpiada Historyczna - 2 uczniów reprezentowało szkołę w etapie okręgowym.
 4. XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - 3 uczniów reprezentowało szkołę w etapie okręgowym.
 5. I Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich - 3 uczniów reprezentowało szkołę w etapie okręgowym.
 6. IX Olimpiada tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ..." - 1 uczeń reprezentował szkołę w etapie wojewódzkim.
 7. III Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym - 1 uczeń reprezentował szkołę w II etapie.
 8. Olimpiada Solidarności - 1 uczeń reprezentował szkołę w etapie wojewódzkim.
 9. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „EUKLIDES” - 3 uczniów reprezentowało szkołę
  w etapie rejonowym.
 10. XXV Olimpiada Teologii Katolickiej - 1 uczeń reprezentował szkołę w etapie diecezjalnym.
 11. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS - 3 uczniów reprezentowało szkołę w etapie powiatowym.

Konkursy Ogólnopolskie 

 1. XI Ogólnopolski Konkurs Norwidowski - 1 finalista.
 2. XV Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastowska” - 1 finalista.
 3. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 3 miejsce w etapie wojewódzkim i 1 wyróżnienie.
 4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach - 1 uczeń reprezentował szkołę w II etapie.
 5. Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  „Poznaj swoje prawa w pracy” - 2 uczniów reprezentowało szkołę w etapie regionalnym.
 6. XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - 3 uczniów reprezentowało szkołę w etapie diecezjalnym.

Konkursy o zasięgu wojewódzkim, rejonowym, regionalnym, powiatowym

 1. Plebiscyt - Kreatywna klasa - VII miejsce w województwie.
 2. Konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach” - VIII miejsce w województwie.
 3. XX Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych - 3 miejsce 
  w kategorii: twórczość literacka.
 4. Łódzki Konkurs Wiedzy o podatkach - 1 uczeń reprezentował szkołę w etapie wojewódzkim
 5. Konkurs Plastyczny „Świat w kolorach” - 3 wyróżnienia.
 6. VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak zaczyna się miasto?” - 3 miejsce i 1 wyróżnienie.
 7. Powiatowy konkurs plastyczny na projekt znaku graficznego LOGO oraz HASŁO promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień, w szczególności od narkotyków (dopalaczy)
  - 6 nagród i 6 wyróżnień.

Turnieje

 1. VI Turniej Wiedzy Ekonomicznej  „Polski Przedsiębiorca w obliczu rosnących dysproporcji społecznych i wyzwań dla gospodarki” - 3 finalistów.

Osiągnięcia sportowe

 1. Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych - trzy I miejsca, jedno II miejsce, cztery III miejsca.
 2. Turniej piłko nożnej w ramach projektu „Żyjesz dla siebie i innych” - I miejsce
 3. Piłka nożna dziewcząt - Turniej Orlika - I miejsce.
 4. Siatkówka plażowa chłopców - I miejsce w Mistrzostwach Powiatu i II miejsce
  w Mistrzostwach Rejonu.
 5. Indywidualne biegi przełajowe - II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu.
 6. Liga lekkoatletyczna chłopców - II miejsce w Mistrzostwach Powiat i III miejsce
  w Mistrzostwach Rejonu.
 7. Piłka ręczna dziewcząt - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 8. Piłka koszykowa dziewcząt - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 9. Piłka nożna dziewcząt - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 10. Piłka siatkowa chłopców - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 11. Piłka nożna chłopców - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 12. Liga lekkoatletyczna dziewcząt - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 13. Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
 14. Piłka ręczna chłopców - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu.

Ponadto:

 1. Brązowa Tarcza Jakości w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016.
 2. Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie został laureatem Honorowej Nagrody Amicus Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym, aktywnie współpracującym merytorycznie lub organizacyjnie z TPZK lub też wspierającym jego działalność statutową.
 3. Szkoła otrzymała tytuły:
 1. „Szkoły wolnej od dopalaczy”,
 2. „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”,
 3. „Teatr szkolny - edukacja kulturalna młodego człowieka”.

Młodzież włącza się w działalność charytatywną np.:

 1. akcja honorowego krwiodawstwa
 2. akcja „Podziel się posiłkiem”
 3. program „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
 4. praca w Hospicjum Kutnowskim
 5. kwesta publiczna na rzecz renowacji zabytkowych pomników na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie i w Łąkoszynie.

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/2015

 Olimpiady

 • XX Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich Finalista: Adrian Sobczak z kl. II TE – zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego. Wyróżnienie: Sandra Matczak z kl. IV TE Opieka: Anna Wasielewska, Henryka Engel.
 • VII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna. Finalista: Filip Brtczak z kl. III TL, Opieka: Agnieszka Smolarczyk.
 • XXV Olimpiada Teologii Katolickiej, w etapie diecezjalnym, VII m. Marta Kożuchowska z kl. III TH i Sandra Domrzał z kl. III TOT. Opieka : Anna Muszyńska.
 • II Olimpiada Wiedzy o Turystyce, w etapie okręgowym Udział: Anna Drążczyk  z kl. IV TOT i Gracjan Piotrowski z III TOT. Opieka: Aleksandra Szymańska.
 • XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w etapie okręgowym udział wzięli: Anna Kondraszewska z kl. III TE, Anna Kubiak i Olga Piątkowska z kl. II TE. Opieka: Sylwia Kubiak, Henryka Engel.
 • Olimpiada Solidarności: Dwie dekady historii. W etapie okręgowym udział wzięli: Olga Piątkowska i Adrian Sobczak z kl. II TE. Opieka: Grzegorz Jaskułowski.
 • Olimpiada tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego od Cedyni do Orszy”. W etapie okręgowym udział wziął Szymon Fabiański z kl. II TE. Opieka: Grzegorz Jaskułowski.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 • XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Olga Piątkowska z klasy II TE zajęła II miejsce w etapie diecezjalnym oraz reprezentowała  szkołę oraz Diecezję Łowicką w finale ogólnopolskim. Opieka: Anna Muszyńska, Emilia Koralewska.
 • XIV Ogólnopolski Konkurs „Polska Piastowska”. Udział w finale wzięły 2 osoby. Opieka: Piotr Bielicki.
 • XVI konkurs matematyczny „Euklides” organizowany przez SDiNTiASZ w Bydgoszczy. Udział w etapie rejonowym: Anna Kondraszewska z kl III TE, Marta Kożuchowska z kl III TH Monika Michałowska z kl.III TOR. Opieka: Barbara Kaźmierczak-Nowak,Ewa Kowalska, Maria Sulej
 • Konkurs „Ja i mój dom w inteligentnej sieci energetycznej”. I miejsce zajęła Wioletta Gryglak z kl. IV TE. Opieka: Dariusz Lewiński.
 • Konkurs „Energia, światło, środowisko”. Wyróżnienie otrzymała Kamila Stefańska z kl. I TE. Opieka: Dariusz Lewiński.
 • Ogólnopolski konkurs „Żołnierze Wyklęci- bohaterowie niezłomni”. W II Etapie udział wzięli  Łukasz Zalewski z II TL, Adrian Wiliński z II TI. Opieka: Piotr Bielicki.
 • Konkurs Wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy”. W etapie rejonowym udział wzięli: Anita Borkowska z kl. III TE i Joanna Manicka z kl. IV TE. Opieka: Maria Pływacz, Iwona Smolińska.
 • „Tradycja i pamięć” Festiwal Historyczny. W finale wziął udział Łukasz Fabisiak> Opieka Katarzyna Kopańska – Zimna.
 • Kutnowskie urodziny Żeromskiego. Konkurs zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kutnie. I m. - Bartłomiej Winiarski z kl. II TI, , wyróżnienie Karolina Torzyńska kl. III TE. Opieka: Robert  Wilczyński, Anna Janiak.
 • Konkurs „ Żołnierze wyklęci – niezłomni  bohaterowie ”. W finale regionalnym udział wzięli: Łukasz Zalewski z II TL, Adrian Wiliński z II TI , Marcel Błaszczyk z I TL. Opieka: Piotr Bielicki.
 • Konkurs biblioteczny „Dlaczego i co warto przeczytać. I miejsce Aleksandra Gutarowska z kl. I TH, II miejsce Mariola Kiełbasaz IV TL, III m. Alicja Winiecka z kl.  I TL. Opieka: Dorota Chojnacka, Anna Janiak.
 • Turniej gier komputerowych w ramach projektu „Spotkania z historią. operacja łódzka (muzeum regionalne). I miejsce Eryk Adamski i Arkadiusz Cichoński  z kl. III TI, II miejsce Jarosław Marczak i Konrad Widawski z kl. III TI. Opieka: Rafał Prętkiewicz i Jakub Tarnowski. 
 • Konkurs gier strategicznych  (gra „Przepustka”) z okazji III Obchodów imienin MarszalkaJ. Piłsudskiego. Zespół Szkół Nr 3 zajął I miejsce drużynowo. Opieka: Piotr Bielicki.
 • Konkurs gier strategicznych  (gra „Przepustka”) z okazji projektu „Spotkania z Historią. Operacja Łódzka”.  Zespół Szkół Nr 3 zajął II  miejsce drużynowo. Opieka: Piotr Bielicki.
 • Gra miejska „Odkrywamy Kutno sprzed stu lat”. Zespół Szkół Nr 3 zajął III miejsce drużynowo. Opieka: Piotr Bielicki.
 • Gra Miejska „Śladami historii i zabytków Kutna oraz dziejów 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego”. Zespół Szkół Nr 3 zajął III miejsce drużynowo. Opieka: Renata Kubicka.
 • Szkolny Konkurs Historyczny „Władysław Grabski i jego czasy”. Udział wzięli: Patrycja Solarska z kl. I TH, Kacper Rolewski z kl. I TI, Przemysław Siuda z kl. I TI. Opieka: Piotr Bielicki.

KONKURSY ARTYSTYCZNE

 • Ogólnopolski Konkurs poświęcony Janowi Kilińskiemu pt.: „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”. III m. w kategorii plastycznej zajęła Katarzyna Rosiak z klasy III TOR. Opieka: Piotr Bielicki.
 • 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W eliminacjach rejonowych II miejsce zajęła Edyta Królikowska  z kl. IV TOR, III m. Jakub Rosiński z kl. IV TOR ,wyróżnienie  Karolina Sobczyk z kl. I TE. Opieka: Dorota Chojnacka, Agnieszka Sędkowska.
 • Ogólnopolski Konkurs na komiks pt.: „Zapomniane historie”.II miejsce zajęły Anna i Katarzyna Rosiak z kl. III TOR. Opieka: Piotr Bielicki.
 • XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych w Łodzi. Wyróżnienie w kat. fotografia Patrycja Anielak z kl. I TL . Opieka: Monika Kowalska.
 • V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak zaczyna się miasto?”. Główna nagroda: Edyta Królikowska z kl. IV TOR, wyróżnienia: Olga Piątkowska z kl. II TE i Sylwia Biegalska z kl. I TOR. Opieka: Dorota Chojnacka, Katarzyna Kopańska- Zimna.
 • X edycja Powiatowego Konkursu Dziennikarskiego. I m.Aneta Marciniak i Aleksandra Maciejewska, wyróżnienie: Magdalena Gawrysiak i Sara Szuster z kl. IV TOR. Opieka: Dorota Chojnacka.
 • Konkurs plastyczny-zakładka jubileuszowa do książki – motyw „Grabskiego”. I miejsce Nathan Gęstwa z kl. I TI, II miejsce Adrian Okupski z kl. II TI, III miejsce Tomasz Wesołek z kl. III TI. Opieka: Magdalena Trzeciak – Jóźwiak.
 • Konkurs Plastyczny „Wiedza i Bezpieczne Zachowanie Gwarantem Zdrowia. W etapie powiatowym laureatkami zostały: Ewelina Katarzyńska i Kinga Sobczak z kl. IV TOR. Opieka: Barbara Jóźwiak.
 • Konkurs fotograficzny Ślady przeszłości. Pobyt ludności narodowości rosyjskiej i niemieckiej w Kutnie i regionie w latach 1870 – 1920. I  m. - Ewa Terlecka z kl. III TOT, III m.- Patrycja Anielak z kl. I TL. Opieka: Piotr Bielicki.
 • Konkurs piosenki francuskiej. W etapie międzyszkolnym II m. Aleksandra Sobczyk III TOT. Opieka: Magdalena Trzeciak-Jóźwiak.
 • Konkurs plastyczny – karykatura znanego lub typowego Francuza z okazji Dni Francuskich w Kutnie. Wyróżnienia: Mateusz Kaźmierczak ITL i Magdalena Faryńska II TOR. Opieka: Magdalena Trzeciak-Jóźwiak.
 • Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej „Warto pamiętać”. I m. Sylwia Biegalska z kl. I TORII m. Karolina Walczak i Justyna Strzelecka z kl. III TE. Opieka: Katarzyna Kopańska-Zimna, Anna Janiak.
 • Konkurs Plastyczny z cyklu „Świat w kolorach". W etapie powiatowym udział wzięła Paulina Fus z kl. II TOR. Opieka: Anna Dębska.

PROFILAKTYKA

I Ogólnopolski Konkurs Profilaktyczny " Get to zero". W finale udział wzięły: Olga Piątkowska z kl. II TE i Joanna Pietrzak z kl. I TE. Opieka: Barbara Jóźwiak.

SPORTOWE

 • Piłka Koszykowa Dziewcząt. Finał Ogólnopolski, VII m-ce. Opieka: Barbara Jóźwiak.
 • Piłka Koszykowa Dziewcząt. Finał Wojewódzki, II m-ce. Opieka: Barbara Jóźwiak.
 • Liga lekkoatletyczna chłopców. Finał Wojewódzki, X m-ce. Opieka: nauczyciele w-fu.
 • Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt. Mistrzostwa Rejonu, IV m-ce. Opieka: nauczyciele w-fu.
 • Liga lekkoatletyczna chłopców. Mistrzostwa Rejonu, I m-ce. Opieka: nauczyciele w–fu.
 • Piłka Koszykowa Dziewcząt. Mistrzostwa Rejonu, I m-ce. Opieka: Barbara Jóźwiak.
 • Liga lekkoatletyczna dziewcząt. Mistrzostwa Rejonu, IV m-ce. Opieka: nauczyciele w–fu.
 • Siatkówka Plażowa Chłopców. Mistrzostwa Rejonu, II m-ce. Opieka: Marcin Rymarkiewicz.
 • Indywidualne biegi Przełajowe. Mistrzostwa Powiatu. Najlepsze wyniki: Dz.- II, III i IV m-ce, Chł. - IX i X m-ce. Opieka: Nauczyciele w–fu.
 • Liga lekkoatletyczna dziewcząt. Mistrzostwa Powiatu, II m-ce. Opieka: nauczyciele w–fu.
 • Liga lekkoatletyczna chłopców. Mistrzostwa Powiatu, II m-ce. Opieka: nauczyciele w–fu.
 • Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt. Mistrzostwa Powiatu, I m-ce. Opieka: nauczyciele w–fu.
 • Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców. Mistrzostwa Powiatu, IV m-ce. Opieka: nauczycielew–fu.
 • Piłka Ręczna Dziewcząt. Mistrzostwa Powiatu, III m-ce. Opieka: Piotr Kubicki.
 • Piłka Ręczna Chłopców. Mistrzostwa Powiatu, IV m-ce. Opieka: Piotr Kubicki.
 • Tenis Stołowy Chłopców. Mistrzostwa Powiatu, III m-ce. Opieka: Marcin Rymarkiewicz.
 • Piłka Koszykowa Chłopców. Mistrzostwa Powiatu, IV m-ce. Opieka: Barbara Jóźwiak.
 • Piłka Koszykowa Dziewcząt. Mistrzostwa Powiatu, I m-ce. Opieka: Barbara Jóźwiak.
 • Piłka Siatkowa Chłopców. Mistrzostwa Powiatu, II m-ce. Opieka: Marcin Rymarkiewicz.
 • Piłka Nożna Dziewcząt. Mistrzostwa Powiatu, II m-ce. Opieka: Piotr Kubicki.
 • Mistrzostwa Powiatu, II m-ce. Opieka: Piotr Kubicki.
 • Siatkówka Plażowa Chłopców. Mistrzostwa Powiatu, I m-ce. Opieka: Marcin Rymarkiewicz.
 • Piłka Nożna Dziewcząt. Turniej Orlika Międzyszkolny, I m-ce. Opieka: Piotr Kubicki.
 • "Biegaj z nami w K utnie". II Ogólnopolski Bieg Uliczny - Kutno 2014, Wiktoria Marciniak, III m-ce. Udział własny.
 • Lekkoatletyka – biegi " Puchar Wiosny”. Magdalena Kołodziejska, I m-ce wśród dziewcząt w kat. szkół ponadgimnazjalnych. Udział własny.
 • Mistrzostwa Szkoły  w Piłce Koszykowej Dziewcząt, konkurs wewnątrzszkolny, I m- ce - kl. III TOR, II m-ce  - kl. III TE, III m -ce  - kl. II TE. Opieka: Barbara Jóźwiak.
 • Mistrzostwa Szkoły w Piłce Koszykowej  Chłopców, konkurs wewnątrzszkolny, I m-ce - kl. III TOT, TH, II m-ce - kl. I TL, III m-ce  - kl. III TI. Opieka: Barbara Jóźwiak.
 • Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej Dziewcząt. I m-ce - kl. III TE, II m-ce- kl. II TH, III m-ce -kl.  II TE, Opieka: Marcin Rymarkiewicz.
 • Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej Chłopców. I m-ce - kl. III TI, II m-ce - kl. III TH, TL, III m-ce kl. II TI. Opieka: Marcin Rymarkiewicz.
 • Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej Chłopców. I m-ce - kl. III TL, II m-ce - kl. III TI, III m-ce - kl. I TI, Opieka: Piotr Kubicki.

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Około 200 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2013/2014 wzięło udział w 6 olimpiadach,
25 konkursach; ponadto młodzież uczestniczyła w akcjach charytatywnych oraz wielu zawodach sportowych i strzeleckich.

 

Olimpiady
1. VI Olimpiada Logistyczna – szkołę w etapie okręgowym reprezentowało 8 uczniów; tytuł finalisty - Łukasz Kostrzewski z kl. III TL. Op. p. A. Zakrzewska
2. Olimpiada Wiedzy o Turystyce – w etapie okręgowym szkołę reprezentowali: Edyta Jędrzejczak i Gracjan Ludwiczak z kl. IV TOT; Edyta Jędrzejczak – tytuł finalisty (zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego). Op. p. A. Szymańska
3. XIX Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – w etapie szkolnym udział wzięło 27 uczniów; w etapie okręgowym szkołę reprezentowały: Martyna Felczak i Sandra Matczak z kl. III TE oraz Anna Zakrzewska z kl. IV TE; Anna Zakrzewska – tytuł finalisty (zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego). Op. p. A. Wasielewska
4. Olimpiada Historyczna – w etapie okręgowym szkołę reprezentowali: Ksenia Adamska z kl. III LP s, Konrad Gospodarowicz z kl. IV TI, Michał Kucharski z kl. IV TOR (bez dalszych sukcesów). Op. p. P. Bielicki.
5. Olimpiada Historyczna „Losy żołnierza polskiego …” – szkołę reprezentowali: Olga Piątkowska z kl. I TE, Marta Kożuchowska z kl. II TH, Adrian Wiliński z kl. I TI (bez dalszych sukcesów). Op. p. P. Bielicki i p. G. Jaskułowski.
6. Olimpiada Teologii Katolickiej – w etapie szkolnym udział wzięło 17 uczniów; w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Edyta Jędrzejczak z kl. IV TOT i Kinga Kolińska z kl. IV TI; laureatką
III miejsca została Edyta Jędrzejczak, Kinga Kolińska znalazła się w dziesiątce najlepszych uczestników. Op. p. A. Muszyńska.

 

Konkursy
1. Ogólnopolskie przedsięwzięcie „Nie boję się muzyki” – szkoła została laureatem I miejsca w konkursie na Lip-dub, nagrodą w konkursie jest kamera. Op. p. A. Janiak, p. B. Jóźwiak, p. M. Kowalska, p. M. Kozarska, p. S. Kubiak, p. K. Szczepaniak, p. J. Tarnowski.
2. Ogólnopolski Konkurs „Polska Biżuteria Patriotyczna” – I miejsce ex aequo: Ewelina Katarzyńska z kl. III TOR i Klaudia Micińska z kl. II TOR, wyróżnienie otrzymał: Jakub Rosiński z kl. III TOR. Op. p. A. Dębska i p. P. Bielicki.
3. Ogólnopolski Konkurs „W. Grabski ekonomista i mąż stanu” – II miejsce zajęły: Marta Kożuchowska z kl. II TH i Małgorzata Grzelak z kl. III TL. Op. p. P. Bielicki.
4. Ogólnopolski Konkurs „Fizyka da się lubić” – w finale szkołę reprezentowała Dominika Sobczyk z kl. I TE. Op. p. D. Lewiński.
5. Ogólnopolski Konkurs „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” – II miejsce w kategorii muzyczno-literackiej zajęła Konga Sobczak z kl. III TOR. Op. p. G. Jaskułowski.
6. III Ogólnopolski Konkurs „Anim@akcja” – wyróżnienie otrzymała Paulina Łabędzka z kl. III TOR. Op. p. R. Prętkiewicz.
7. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – wyróżnienia otrzymały Aleksandra Słomczyńska i Aleksandra Sobczyk z kl. II TOT. Op. p. D. Chojnacka.
8. Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza – wyróżnienie otrzymała Kinga Sobczyk z kl. III TOR. Op. p. D. Chojnacka.
9. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – w etapie szkolnym udziale wzięło 30 uczniów; w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Olga Piątkowka z kl. I TE, Sandra Domrzał z kl. II TOT i Ewelina Katarzyńska z kl. III TOR. V m-ce w etapie diecezjalnym zajęła Olga Piątkowska z kl. I TE. Op. p. A. Muszyńska.
10. Ogólnopolski Konkurs z ENERGETYKĄ W PRZYSZŁOŚĆ – w kategorii PLAKAT udział wzięli: Aleksandra Kowalska z kl. III TOT, Katarzyna Nykiel i Artur Dębski z kl. I TH (wszyscy otrzymali dyplomy za udział). Op. p. D. Lewiński.
11. Ogólnopolski Jesienny Konkurs Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji” – udział Małgorzaty Banasiak z kl. II TE. Op. p. A. Janiak.
12. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA – w etapie szkolnych udział wzięło 21 uczniów (bez dalszych sukcesów). Op. p. D. Lewiński.
13. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK – w etapie szkolnych udział wzięło 7 uczniów (bez dalszych sukcesów). Op. p. D. Lewiński.
14. XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych – w kategorii twórczość literacka - II miejsce zajął Przemysław Rembowski z kl. IV TOR, wyróżnienie – Kinga Sobczyk z kl. III TOR, w kategorii praca plastyczna: Kesja Koszewska z kl. IV TOR. Op. p. D. Chojnacka i p. A. Dębska.
15. III edycja Turnieju wiedzy o przedsiębiorczości – w etapie szkolnym udział wzięło 9 uczniów, w półfinale turnieju szkołę reprezentowała Olga Piątkowska z kl. I TE. Op. p. S. Kubiak.
16. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego – w etapie szkolnym udział wzięło: z j.niemieckiego – 9 uczniów, z j.angielskiego – 11 uczniów; w II etapie konkursu szkołę reprezentowali: j.niemiecki – Daria Jedynak i Anna Zakrzewska z kl. IV TE oraz Gabriela Belicka z kl. III LP s, j.angielski: Tomasz Kolanowski z kl. IV TI i Bartosz Tomaszewski z kl. IV TOR. Op. p. M. Kozarska i p. A. Kaszewska.
17. Konkurs „Stan wojenny w pamięci twoich bliskich" zorganizowany przez Międzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania NZSS Solidarność. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepszą prezentację multmedialną przygotował i zajął I miejsce Bartosz Załuga z III TI, II miejsce zajął Tomasz Wesołek z kl. II TI, III miejsce zajęła Justyna Krysińska z kl. I TH, wyróżnienie otrzymała: Angelika Szymańska z kl. I TH. Op. p. P. Bielicki i p. G. Jaskułowski.
18. Konkurs Kazimierz Wielki i Jego czasy – szkołę w półfinałach reprezentowali: Olga Piątkowska z kl. I TE i Konrad Gospodarowicz z kl. IV TI. Op. p. P Bielicki i p. G. Jaskułowski.
19. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak zaczyna się miasto ?” – I miejsce zajęła Olga Piątkowska z kl. I TE, II miejsce ex aequo: Natalia Rybka z kl. III TOT i Edyta Królikowska z kl. III TOR, wyróżnienia otrzymały: Justyna Strzelecka z kl. II TE i Sandra Domrzał z kl. II TOT. Op. p. A. Janiak, p .D. Chojnacka, p. K. Kopańska-Zimna, p. A. Sędkowska.
20. XIII edycja konkursu plastycznego „Świat w kolorach” pod nazwą „Barwy jesieni” – II miejsce zajęła Aleksandra Maciejewska z kl. III TOR, wyróżnienie otrzymała: Michalina Donakowska z kl. II TOR. Op. p. A. Dębska.
21. Konkurs plastyczny „Bezpieczne zachowanie uchroni Cię przed zakażeniami krwiopochodnymi”
– I miejsce zajęła Kesja Koszewska z kl. IV TOR, wyróżnienie otrzymała: Paulina Fus z kl. I TOR. Op. p. B. Jóźwiak.
22. Konkurs „Chlubne lata legionowe – wizerunek Legionów J. Piłsudskiego” – udział wzięły Justyna Krysińska i Angelika Szymańska z kl. I TH. Op. p. P. Bielicki.
23. Turniej Gier Strategicznych – Gra Kozacy II miała charakter strategiczny i nawiązywała do epoki napoleońskiej; turniej odbywał się w ramach projektu „Spotkań z historią”; zwycięzcy: Bartosz Brząkała i Janusz Kołodziejski z kl. III TI. Op. p. P. Bielicki, p. G. Jaskułowski, p. R. Prętkiewicz i p. J. Tarnowksi.
24. Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Patron znany czy nieznany?” – udział wzięło 34 uczniów, w finale szkołę reprezentowały: Justyna Strzelecka, Karolina Walczak, Karolina Torzyńska i Daria Kącka z kl. II TE. Op. p. A. Janiak i p. P. Bielicki.
25. Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej „Warto pamiętać” – III miejsce zajął Adam Borys z kl. III TI. Op. p. K. Kopańska-Zimna.

 

Konkursy szkolne
1. Konkurs plastyczny z okazji Dni Frankofonii w Kutnie „francuski na bluzki”- wyróżnienie:
Edyta Jędrzejczak IV TOT i Michalina Stańczak III TOR. Op. p. M. Trzeciak-Jóźwiak.
2. Konkurs plastyczny „Mój zawód szansą na sukces” – I miejsce Karina Dąborwska z kl. I TOR. Op. p. M. Trzeciak-Jóźwiak.
3. Konkurs plastyczny na ilustrację do wiersza Kornela Makuszyńskiego lub komiks „Koziołka Matołka przygód ciąg dalszy” – I miejsce Karina Dąbrowska z kl. I TOR, III miejsce – Angelika Bończyk z kl. I TOR. Op. p. M. Trzeciak-Jóźwiak.
4. Szkolny konkurs na parafrazę „Ody do młodości” lub fraszkę o mojej klasie; na fraszkę – I miejsce: Justyna Kryściak z kl. II TOR, Dominika Kaszyńska z kl. I TL; na parafrazę – II miejsce Edyta Jędrzejczak z kl. IV TOT. Op. p. M. Trzeciak-Jóźwiak, p. K. Kopańska-Zimna.
5. Konkurs recytatorski z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 63 dni walczącej Warszawy – wyróżnienie: Agnieszka Mielczarek z kl. I TOR.
6. Konkurs na najlepszego sportowca – I miejsce Łukasz Bednarek z kl. III TL
7. Szkolny konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną klasy zorganizowany przez Samorząd Uczniowski; oceniano pracownie wg następujących kryteriów: choinka, dekoracja okien, dekoracja tablicy, gazetka o tematyce świątecznej, klimat, ogólne wrażenie:
a) I miejsce zajęła kl. II TE (sala nr 33)
b) II miejsce ex aequo: kl. I TH (sala nr XVIII) i kl. III TE (sala nr 52)
c) III miejsce kl. III TOR (sala nr 15)
Nagrodą za I miejsce jest „dzień bez jedynki” do realizacji w tygodniu następującym po feriach zimowych. Młodzież odnosi sukcesy uczestnicząc w zawodach sportowych
1. Letni Biathlon – zawody miejskie o „Grand Prix Kutna” to połączenie dwóch dyscyplin: biegania i strzelania; w I, II i III edycji uczniowie zajęli drużynowo trzy razy z rzędu I miejsce; w IV edycji – II miejsce; w klasyfikacji generalnej – I miejsce. Op p. P. Kubicki
2. Mistrzostwo Powiatu w piłce nożnej chłopców. Op. p. P. Kubicki
3. Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej. Op. p. P. Kubicki
4. Mistrzostwach Powiatu w lidze lekkoatletycznej:
a) I miejsce dziewcząt,
b) II miejsce chłopców.
Op. p. P. Kubiki i p. M. Rymarkiewicz

 

Wzięliśmy czynny udział:
• w kweście publicznej na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie;
• kweście na Hospicjum Kutnowskie;
• w Honorowym Krwiodawstwie w ramach akcji „Młoda krew ratuje życie”. Op. p. E. Szymczak;
• „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Op. p. M. Kowalska, p. G. Jaskułowski;
• pomoc dla Oliwii Gandeckiej – chorej dziewczynki; uczniowie przygotowali własnoręcznie kartki – pocztówki, nauczyciele zaś kupili lalkę – przytulankę. Op. p. A. Sędkowska i p. M. Kowalska;
• zbiórce darów rzeczowych dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie. Op. p. M. Kowalska.

 

Ponadto
1. realizujemy Ogólnopolski Program „Kultura Bezpieczeństwa”, którego celem jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpieczeństwa zachowań oraz informowania o różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy. Programem objęci są uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk; koordynator p. B. Bielicki;
2. uczestniczymy w Ogólnopolskiej akcji Rzecznika Praw Dziecka pn. „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”. Op. p. B. Jóźwiak.
3. włączyliśmy się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości; w ramach projektu „Otwarta firma – biznes przy tablicy” zorganizowano 6 spotkań młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu. Koordynatorką akcji była p. A. Drapińska, spotkania organizowały także p. E. Kowalik, p. I. Smolińska, p. A. Wasielewska;
4. uczestniczyliśmy w wydarzeniach kulturalnych zorganizowanych w ramach VIII Festiwalu Szaloma Asza;
5. włączyliśmy się w obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych – młodzież przygotowała plakaty promujące najciekawsze zabytki europejskie, uczniowie chętnie brali udział w zorganizowanych z tej okazji konkursach wiedzy o zabytkach Londynu, Berlina, Moskwy i Paryża, najlepsi okazali się:
a) nt. Londynu – Katarzyna Olejniczak kl. IV TOR,
b) nt. Berlina - ex aequo: Kinga Kolińska z kl. IV TI, Kacper Małolepszy z kl. II TE, Gracjan Piotrowski z kl. II TOT,
c) nt. Moskwy – Kinga Sobczak z kl. III TOR,
d) nt. Paryża – Edyta Jędrzejczak z kl. IV TOT;
koordynatorką była p. O. Falborska, za organizację konkursów odpowiedzialna była p. A. Kaszewska;
6. uczniowie z kl. I TE i I TH włączyli się w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS, przygotowując ulotki informacyjne i broszury na temat możliwości uniknięcia zakażenia oraz plakaty zawierające protest młodzieży przeciwko narkotykom, których przyjmowanie jest najczęstszą przyczyną zarażenia wirusem; koordynatorką akcji była p. B. Jóźwiak.
7. włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu - w szkole przeprowadzona została akacja edukacyjna na temat szkodliwości nikotynizmu, uczniowie mogli obejrzeć plakaty oraz zapoznać się z ulotkami informacyjnym; koordynatorką akcji była p. B. Jóźwiak;
8. włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Cukrzycy – w szkole przeprowadzona została akcja edukacyjna, uczniowie mogli zapoznać się ulotkami i broszurami oraz mieli możliwość zbadania poziomu cukru we krwi; koordynatorką akcji była p. B. Jóźwiak;
9. uczestniczyliśmy w akcji profilaktycznej pod hasłem „Mój Walenty jest the Best idzie ze mną zrobić test” – celem było zachęcenie pełnoletniej młodzieży do wykonania testu w kierunku HIV; koordynator p.B.Jóźwiak;
10. uczniowie z koła dziennikarsko-teatralnego przygotowali przedstawienie „Do zamku przez tysiąc zmierzchów” i wystąpili dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi, Stowarzyszenia Wspólny Dom oraz czterokrotnie dla uczniów ze szkół gimnazjalnych z powiatu kutnowskiego w Centrum teatru Muzyki i Tańca w Kutnie. Op.p.D.Chojnacka, p.H.Sankowska i p.M.Kowalska.

 

Dyplomy i podziękowania
1. Podziękowanie za udział w zbiórce pieniędzy na rzecz podopiecznych Hospicjum Kutnowskiego.
2. Podziękowanie za udział w XXI Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
3. Podziękowanie za udział uczniów z koła polonistyczno-teatralnego w uroczystościach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kutnie.
4. Podziękowanie za przygotowanie uczniów do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbywającej się pod hasłem „Turystyka – przepis na sukces”.
5. Podziękowanie i wyrazy uznania za ogromy wkład podczas ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
6. Podziękowanie za przekazanie dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie im.M.Konopnickiej w Kutnie paczek z okazji Mikołajek.
7. Podziękowanie za udział szkoły w Programie Edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy za zorganizowanie zajęć dotyczących przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy będących elementem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.


Osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013

Około 250 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2012/2013 wzięło udział w 8 olimpiadach, 31 konkursach; ponadto młodzież uczestniczyła w akcjach charytatywnych oraz wielu zawodach sportowych.

Olimpiady:

 1. Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich - w etapie szkolnym
  udział wzięło  12 uczestników; w etapie okręgowym – 3 :Małgorzata Jadczak IV TE, Anna Łuczak IV TE, Rafał Stępniak IV TH, w finale turnieju szkołę reprezentował  Rafał Stępniak z kl. IV TH (zwolniony z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). Opieka p. A. Wasielewska.

 2. XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki"; w etapie szkolnym udział wzięło 2 uczniów z kl. IV TH: Agnieszka Kowalska oraz Rafał Stępniak; w eliminacji okręgowych  szkołę reprezentował Rafał Stępniak z kl. IV TH. Opieka p. E. Kowalik.

 3. XXXIX Olimpiada Historyczna  w I etapie szkołę reprezentowali Konrad Gospodarwicz z kl. III TI i Michał Kucharski z kl. III TOR,  w etapie okręgowym reprezentował szkołę Konrad Gospodarowicz z kl. III TI. Op. p. P. Bielicki.

 4. VIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości – w etapie szkolnym wzięło udział 8 uczniów z klas I-szych; najwięcej punktów zdobyła Wiktoria Gołębiewska z kl. I TL. Opieka: p. D. Kępińska i p. J. Kołecka.

 5. Olimpiada „Młodzież o HIV/AIDS” szkołę reprezentowały trzy zespołu w składzie: Anna Matusiak i Katarzyna Bąkowska z kl. III LPs, Paulina Łabęcka i Kinga Sobczak z kl. II TOR, Paulina Kubiak i Anna Naguszewska z kl. III TOT. Opieka p. B. Jóźwiak.

 6. Olimpiada Logistyczna – w etapie szkolnym udział wzięło 27 uczniów. Opieka p. A. Smolarczyk.

 7. Olimpiada Wiedzy Archimedes PLUS – MATEMATYKA – PLIS – w XIX edycji udział wzięło 27 uczniów. Opieka: p. E. Kowalska i p. K. Pietrzak

 8. XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej – w etapie szkolnym udział wzięło 15 uczniów, w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Edyta Jędrzejczak z kl. III TOT
  i Aleksandra Kowalska z kl. II TOT. Opieka p. A. Muszyńska

 

Konkursy:

 1. Ogólnopolski Konkurs „Polska Piastowska”  w etapie szkolnym udział wzięło   20 uczniów , w finale ogólnopolskim szkołę reprezentowali: Michał Kucharski z kl. III TOR  i Konrad Gospodarowicz z kl. III TI. Opieka p. P. Bielicki.

 2. 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - miał on charakter otwarty i był prowadzony w formie trzech odrębnych turniejów: recytatorskiego, wywiedzione ze słowa
  oraz piosenki. Jury po przesłuchaniu kilkudziesięciu uczestników przyznało  nagrody uczniom naszej szkoły: II miejsce Małgorzacie Banasiak z kl. I TE, która zaśpiewała dwie piosenki „Jaka róża taki cierń" z repertuaru Edyty Geppert i „Człowieczy los" Anny German; III miejsce Konradowi Otolińskiemu z kl. IV A TI za recytację utworów „Jakie wielkie słońce" Janusza Krasińskiego oraz „Ogród Luizy" Andrzeja Bursy; wyróżnienie Edycie Królikowskiej z kl. II TOR, która zaprezentowała wiersz „Samotność" Anny Świrszczyńskiej i fragment „Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej Ponadto w eliminacjach wzięły udział: Sandra Domrzał z kl. I TOT, Justyna Strzelecka z kl. I TE, Natalia Rybka z kl. II TOT oraz Ewelina Salamon z kl. IV TE. Opieka: p. A. Janiak, p. D. Chojnacka, p. A. Sędkowska oraz p. K. Kopańska-Zimna.

 3. Ogólnopolski Konkurs „Młodzi przeciwko patologiom społecznym” -  Kesja Koszewska z kl. III TOR, która wykonała pracę w kategorii "Myślenie obrazem" na temat "Szkoła: czy dobrze przygotowuje do realiów dorosłego życia?" znalazła się na liście 100 laureatów. Opieka p. B. Jóźwiak

 4. XIV Konkurs Matematyczny „EUKLIDES” – w etapie szkolnym udział wzięło 25 uczniów, w  II etapie konkursu szkołę reprezentowało  2 uczniów: Arkadiusz kowalski i Bartosz Tomaszewski. Opieka p. E. Kowalska, p. K. Pietrzak, p. M. Sulej.

 5. Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza „I ty możesz zostać poetą" - Paulina Kubiak z kl. III TOT i Kinga Sobczyk z kl. II TOR otrzymały wyróżnienia, uczennice otrzymały nagrody książkowe, a ich utwory zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Opieka p. D. Chojnacka i K. Kopańska-Zimna.

 6. XXX Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno -Plastyczny "Konfrontacje 2011r." – wyróżnienie otrzymała praca autorstwa Kesji Koszewskiej z kl. II TOR. Opieka p. A. Dębska.

 7. XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – w etapie szkolnym udział wzięło 30 uczniów, w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Sandra Domrzał z kl. I TOT, Kinga Sobczak z kl. II TOR, Paulina Kowalewska z kl. III TOT. Op. p. A. Muszyńska.

 8. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA – w etapie szkolnym udział  wzięło  36 uczniów; Opieka p. D. Lewiński

 9. Konkurs Fizyczny LWIĄTKO – w etapie szkolnym udział wzięło 15 uczniów; Opieka p. D. Lewiński

 10. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK -  w etapie szkolnym udział wzięło 23 uczniów, najwyższy wynik w szkole uzyskała Edyta  Jędrzejczak z kl. III TOT; Opieka p .J. Maruszewska  

 11. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA – w etapie szkolnym udział wzięło 6 uczniów, (bez dalszych sukcesów). Opieka p. R. Kubicka.

 12. XVII Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Celem tego konkursu jest popularyzowanie przedsięwzięć artystycznych młodzieży ze szkół zawodowych (techników) z naszego regionu. W turnieju uczestniczyło 120 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i regionu. Zgłoszono łącznie 165 prac w trzech kategoriach: twórczość literacka (poezja i proza), plastyczna i fotograficzna. Nasi uczniowie od trzech lat biorą udział i zdobywają laury w Przeglądzie. W tym roku ich prace też spotkały się z uznaniem jury. W konkursie plastycznym Kesja Koszewska z kl. III TOR za pracę pt. ,,Muzyczne uniesienie" i Aleksandra Maciejewska z kl. II TOR za pracę pt. ,,Motylem być'' otrzymały specjalne wyróżnienia Muzeum Miasta Łodzi; Paulina Pawlik z kl. III LP s zajęła II miejsce
  w konkursie fotograficznym za pracę pt. ,,Cyrkiel", nasi uczniowie triumfowali również w turnieju literackim: Przemysław Rembowski z kl. III TOR za pracę
  pt. ,,Marzenie" - w kategorii proza - został nagrodzony II miejscem, a Kinga Sobczak z kl. II TOR za utwory ,,Chcę" i ,,Francu" zajęła I miejsce w kategorii: poezja.
  Szkołę reprezentowali również: Ewelina Katarzyńska, Margarita Krzywniak, Magdalena Tulińska, Ewelina Jędrzejczak i Adam Drewicz. Opieka p. A. Dębska, p. D. Chojnacka, p. K. Kopańska- Zimna, p. M. Kowalska i p. K. Pawłowski.

 13. Konkurs Recytatorski LOK Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej, którego turniej wojewódzki odbył się w Radomsku – II miejsce zajął Konrad Otoliński z kl. IV A TI, który zaprezentował wiersz „Wilki”, zyskując uznanie jury swoją oryginalną interpretacją tekstu Zbigniewa Herberta; w kategorii pieśni patriotycznej szkołę reprezentował duet: Małgorzata Banasiak z kl. I TE i Jakub Jaszczak z kl. IV B TI, który zajął III miejsce; Jury i publiczność ujęli nastrojowym wykonaniem utworu „Wolność” Marka Grechuty.  Opieka p. D. Chojnacka, p. A. Janiak. p. K. Kopańska-Zimna.
 14. Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny EURONOMIK 2013 - Bartosz Florczak z kl. IV TE zajął wysokie VI miejsce, w zmaganiach uczestniczyło bowiem 87 uczniów z 18 miejscowości, m. in. Aleksandrowa Łódzkiego, Białej Rawskiej, Łasku, Lututowa, Łęczycy, Łowicza, Łodzi czy Pabianic. Opieka p. M. Pływacz.

 15. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego zorganizowany przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu; zadania obejmowały zagadnienia gramatyczne, leksykalne oraz wiadomości z zakresu znajomości realiów życia w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz krajach niemieckojęzycznych: Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Test trwał 2 godziny. W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 53 uczniów z klas I-IV; do II etapu konkursu zakwalifikowali się: język niemiecki: Paulina Fijałkowskaz kl. II TOT i Kacper Małolepszy z kl. I TE; język angielski: Natalia Szafrańska  z kl.  IV ATI, Bartosz Tomaszewski z kl. III TOR i Arkadiusz Kowalski z kl.  III TI. Opieka p. A. Kaszewska.

 16. XIV Konkurs Wiedzy o Regionie Łódzkim „Województwo w sercu Polski” zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu "Włóczykije" - Instytut Geografii Miast i Turyzmu WNG UŁ- szkołę reprezentowały:  Paulina Fijałkowska,  Ewelina Seklecka. Anna Naguszewska z kl. II TOT. Opieka p. R. Kubicka i p. A. Szymańska.

 17. Konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym (pod patronatem Wicemarszałka Senatu RP), w  etapie szkolnym udział wzięło  26 uczniów; I miejsce zajęła Aleksandra Sobczyk z kl. I TOT) i zakwalifikowała się do etapu powiatowego, II miejsce zdobyła Ksenia Adamska z kl. II LP s a III miejsce Marta Michajłów z kl. II TOR, w etapie powiatowym Aleksandra Sobczyk zajęła II miejsce. Opieka p. P. Bielicki i p. G. Jaskułowski.

 1. Konkurs „ Kazimierz Wielki i Jego czasy” ; w eliminacjach szkolnych udział 17 uczniów. Opieka p. P. Bielicki.

 2. Test z Praktycznej Wiedzy o Bankowości - uczestniczyło w nim 10 uczniów;  Opieka p. A. Wasielewska

 3. Konkurs Heweliusz – szkołę reprezentowało 6 uczniów; Opieka p. D. Lewiński.

 4. XX Młodzieżowy Rajd Pieszy „Śladami historii i zabytków Kutna” udział wzięła 12 osobowa grupa SKKT,  w tym roku szlak rajdu prowadził śladami „tradycji różanej” grodu nad Ochnią; na zakończenie imprezy odbył się konkurs historyczny, którego tematyka była ściśle związana z różaną tradycją naszego regionu, nasza szkołę reprezentowały dwie uczennice: Aleksandra Sobczyk z k. I TOT oraz Edyta Jędrzejczak z kl. III TOT; I miejsce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdobyła Edyta Jędrzejczak z kl. III TOT, a nagrodą  jest wycieczka do ogrodu różanego w Forst, w Niemczech. Opieka p. A. Szymańska.

 5. W konkursie "Stan wojenny w pamięci twoich bliskich" zorganizowanym przez Międzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania NZSS Solidarność; w kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepszą prezentację multmedialną przygotował Mateusz Zagórowski z kl.  III TI, a wyróżnienia otrzymali: Paweł Wiśniewski z kl. IV TH, Patrycjusz Pasek z kl. III TI. Opieka .p .P .Bielicki i p. G. Jaskułowski.

 6. Konkurs Recytatorski „Oblicza wojny” - II miejsce zajęła Edyta Królikowska z kl. II TOR za recytację utworu „Mogiła nieznanego mieszkańca Warszawy” Antoniego Słonimskiego. Opieka p. Dorota Chojnacka.

 7. VII Turniej Jednego Wiersza o laur Celiny Dangel-Fijałkowskiej - w konkursie zwyciężyła Kinga Sobczak z kl. II TOR; to jej wiersz pt. „Miejscowiątko", nawiązujący do poezji lingwistycznej, spodobał się najbardziej,
  II miejsce zajęła Ewelina Katarzyńska z kl. II TOR - autorka „Niebieskich impresji". Opieka p. D. Chojnacka.

 8. III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak zaczyna się miasto?” zorganizowany przez Kutnowski Dom Kultury - II miejsce ex aequo zajęli Edyta Królikowska
  z kl. II TOR i Konrad Otoliński z kl. IV A TI;  wyróżnienie -  Jakub Jaszczak z kl. IV B TI. Opieka p .D. Chojnacka i p. K. Kopańska-Zimna.

 9. Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem  „Papierosy szkodzą - Zdrowie jest najważniejsze” – wśród laureatów konkursu znalazł się uczeń naszej szkoły
  - Damian Kargulewicz z klasy III TOR. Opieka p. Anna Dębska.

 10. IX Festiwal „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 organizowany przez Kutnowski Dom Kultury. Szkoła osiągnęła najlepszy wynik w plebiscycie i otrzymała tytuł „Poetyckiej Szkoły Roku 2013”. Ponadto czworo uczniów naszej szkoły wylosowało nagrody rzeczowe: Amanda Świątkowska nagrodę główną- czytnik e-booków oraz Janusz Kołodziejski, Anita Komorowska, Marcin Łopata- nagrody książkowe. Opieka p. R. Wilczyński.

 11. II Międzyszkolny Konkurs Historyczny „ Patron znany czy nieznany?”  - w etapie  szkolnym udział wzięło 16 uczniów, w finale szkołę reprezentowały:
  Marta Kożuchowska  z kl. I TH i Anna Drążczyk z kl. II TOT. Opieka p. P. Bielicki.

 12. Konkurs „W kręgu Skamandra – Uruchom Wyobraźnię” w konkursie uczestniczyło 8 drużyn, sprawdzał on nie tylko wiedzę uczestników, ale przede wszystkim ich kompetencje językowe i kreatywność, zadania inspirowane były twórczością Skamandrytów; jedno z nich polegało na napisaniu tekstu poetyckiego przy użyciu ściśle określonych słów pochodzących z wiersza Juliana Tuwima „Rzuciłbym to wszystko”. Oceniane były oryginalność i kultura języka; jury przyznało  uczestnikom z naszej szkoły nagrodę specjalną w postaci książek i dyplomów za wystawienie największej liczby drużyn; nie zwyciężyliśmy w tych zmaganiach, ale atmosfera zabawy i wzajemnej sympatii pozwoliły uczestnikom spędzić ciekawy wieczór w towarzystwie poetów Skamandra. Opieka p. K. Kopańska-Zimna, A. Janiak, D. Chojnacka, A. Sędkowska.

 13. Konkurs Fotograficzny "Przemijanie" - Szkoła Kreatywnej Fotografii – szkołę reprezentowała Paulina Pawlik kl. III LPs. Opieka P .K. Pawłowski

 14. Konkurs "Moja Szkolna Tapeta" – szkołę reprezentował Bartosz Górski kl. I TI, Opieka p. K. Pawłowski

 15. Powiatowe Zawody Strzeleckie "Świąteczne strzelanie" zorganizowane przez LOK w Kutnie – szkołę reprezentowały: Małgorzata Nalezińska z kl. III TOT, Paulina Pawlik z kl. III LP s i Kamila Zduńczyk z kl. III TOR; dwóch pozycjach (stojącej i klęczącej) w sumie zdobyły 178 punktów, zajmując siódme miejsce na czternaście ekip; Opieka p. P. Kubicki.

 

Młodzież odnosi sukcesy, uczestnicząc w zawodach sportowych:

 • I miejsce  w Letnim Biathlonie,  

 • I miejsce w I Turnieju Piłki Nożnej,  

 • II miejsce w I Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w sportach siłowych,

 • II miejsce - liga lekkoatletyczna chłopców w powiecie i III miejsce w rejonie,

 • II miejsce – piłka koszykowa chłopców,

 • II miejsce – piłka ręczna dziewcząt,

 • II miejsce – piłka siatkowa chłopców,

 • III miejsce w XIII Pucharze Wiosny w Biegach Przełajowych ,

 • III miejsce – piłka ręczna chłopców,

 • III miejsce – tenis stołowy dziewcząt,

 • III miejsce – piłka koszykowa dziewcząt,

 • III miejsce – sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt,

 • III miejsce – sztafetowe biegi przełajowe chłopców,

 • III miejsce – liga lekkoatletyczna dziewcząt,

 • VI miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Siatkówki Dziewcząt z okazji Święta Niepodległości o puchar Starosty Kutnowskiego,

 • XIII miejsce – indywidualne biegi przełajowe dziewcząt,

 • XVI miejsce - indywidualne biegi przełajowe chłopców,

ponadto udział :

 • w Wojewódzkich Mistrzostwach Sportowo-Rekreacyjnych,

 • w zawodach sportowo-obronnych organizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK,

oraz:

 • mistrzostwach szkoły w piłce siatkowej chłopców: I miejsce kl. IV BTI, II miejsce
  kl. IV A TI, III miejsce kl. III TI,

 • mistrzostwach szkoły w piłce koszykowej dziewcząt: I miejsce kl. I TOR, II miejsce
  kl. III TOR, III miejsce kl. III TOT,

 • mistrzostwach szkoły w piłce koszykowej chłopców: I miejsce kl. I TE i I TOT, II miejsce kl. II miejsce kl. III TI, III miejsce kl. I TI,

odbyły się również:

 • mistrzostwach szkoły w piłce nożnej chłopców,

 • mistrzostwach szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców,

 •  mistrzostwach szkoły w wyciskaniu sztangi.

Opiekę nad uczniami sprawowali p. B. Jóźwiak, p. P. Kubicki i p. M. Rymarkiewicz.

 

Konkursy międzyszkolne:

 

 1. Szkolny Konkurs Historyczny „Władysław Grabski i jego czasy”- w konkursie wzięło udział 17 uczniów klas pierwszych. I miejsce zajęła Marta Kożuchowska z kl. I TH, II miejsce- Justyna Strzelecka z kl. I TE, III miejsce zajął  Bartosz Wiliński z kl. I TI. Opieka p. P. Bielicki.

 2. VI szkolny Konkurs Wiedzy Informatycznej zorganizowany przez p. M. Kowalską, p. A. Krzyżyńską, p .R. Prętkiewicza i p. J .Tarnowskiego. I miejsce zajął Adam Borys z kl. II TI, II miejsce ex aequo-  Kamil Kutkowski z kl. III TI i Bartosz Załuga II TI, III miejsce Michał Durka III TI.

 3. I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Rosyjskiej. Szkołę reprezentowała Aleksandra Sobczyk z kl. I TOT, która zajęła III miejsce. Opieka M. Pietrzykowska.

 

Wzięliśmy czynny udział w akcjach charytatywnych :

 

 1. Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, włączyli się w akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę"; wolontariusze zbierali żywność, odzież, środki czystości, słodycze i zabawki; W ciągu trzech dni w kutnowskich marketach zgromadzili: 120 kg żywności, 8 kg odzieży, 16 kg książek, 4 kg zabawek i 5 kg środków chemicznych. Dary zostały przekazane Kutnowskiemu Komitetowi Obrony Bezrobotnych. Osoby zaangażowane w akcję to: Aleksandra Wojtczak z  kl. I TE, Marta Musiałkiewicz z kl. I TE, Joanna Czajkowska z kl. IV TOT, Aleksandra Kozłowska z kl. IV TOT, Ewelina Kaczmarek z kl. IV TOT, Agnieszka Urbańska z  kl. IV TOT, Wioletta Milewska z kl. II TE, Karolina Ziętek z kl. II TE, Justyna Kuczmera z kl. III TOT, Magdalena Szadkowska z kl. III TOT, Paulina Kowalewska z kl. III TOT, Marzena Szałata  z kl. III TOT, Małgorzata Nalezińska z  kl. III TOT, Patrycja Podstawska z kl. III TOT, Sylwia Kiełbasa  z kl. III TOT, Sylwia Błaszczyk z  kl. II LPs i Karolina Trocińska z kl. I TL.

 2. Kwesta na cmentarzu parafialnym -  uczestniczyliśmy w kweście zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej; zebrane pieniądze zostały przeznaczone na renowację zabytkowych pomników kutnowskiej nekropolii, w  tym roku wolontariuszami byli: Patryk Lawendowski z kl. III TH, Piotr Kucharski z kl. II TI, Bartosz Załuga z kl. II TI. Opieka p. H. Sankowska.

 3. IX Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych „Młoda Krew Ratuje Zycie” – uczniowie oddali ponad 60 litrów krwi. Op. p. A. Maruszewska.

 4. Zbiórka plastikowych nakrętek – zebrane nakrętki przekazano do Ośrodka „Niezabudka” w Kutnie. Op. p. J. Maruszewska.

 5. Akcja Pomocy dla Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie- zbiórka żywności, op. P. M. Kowalska.

 6. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zbiórce zużytych baterii, tonerów i kartridży. Przekazane zostały do utylizacji, op. J. Maruszewska.

 7. Akcja profilaktyczna „Mam haka na raka” dotycząca raka skóry, op. E. Szymczak.

 8. Kampania „Drugie życie” dotycząca transplantacji narządów, op. P. Bielicki, E. Szymczak.


 

Osiągnięcia rok szkolny 2011/2012

Około 200 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2011/2012 wzięło udział w 6 olimpiadach, 31 konkursach; ponadto młodzież uczestniczyła w akcjach charytatywnych oraz wielu zawodach sportowych.

Olimpiady:

1. Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich – w etapie szkolnym udział wzięło 22 uczniów, w etapie okręgowym szkołę reprezentowali: Magdalena Błaszczyk, Marta Kubiak, Justyna Świderek i Julia Tuwalska z kl. IV A TE; w finale turnieju szkołę reprezentowała Magdalena Błaszczyk z IV A TE (zwolniona z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).Op. p. A. Wasielewska.

2. XII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – w etapie szkolnym udział wzięło 8 uczniów, w II etapie szkołę reprezentowała Katarzyna Dębska z kl. IV A TE. Op. p. I. Smolińska.

3. XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – w zawodach I stopnia udział wzięli: Agnieszka Kowalska, Aneta Sadowska i Rafał Stępniak z kl. III TH, Katarzyna Dębska i Adrian Galus z kl. IV A TE, wszyscy uczniowie zakwalifikowali się do zawodów II stopnia. Op. p. E. Kowalik.

4. XXXVIII Olimpiada Historyczna – w eliminacjach I stopnia udział wzięło 2 uczniów, do eliminacji okręgowych zakwalifikował się Gracjan Ludwiczak z kl. II TOT. Op. p. P. Bielicki i p. G. Jaskułowski.

5. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy „Młodzież o HIV/AIDS" – szkołę reprezentowały: Olga Kominiak i Katarzyna Jaworska z kl. IV A TE, Paulina Kubiak i Kamila Ludkowska z kl. II TOT. Op. p. B. Jóźwiak.

6. Olimpiada Teologii Katolickiej – w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Anna Łuczak i Aneta Sadowska z kl. III TH. Op. p. A. Muszyńska.

Konkursy:

1. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastowska" – w etapie szkolnym udział wzięło 18 uczniów, w finale konkursu szkołę reprezentowali: Konrad Gospodarowicz z kl. II TI i Mateusz Stanowski z kl. III LP s. Op. p. P. Bielicki.

2. 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – w etapie rejonowym nagrodzono: Janusza Łukomskiego z kl. IV TI, Axla Kurowskiego z kl. IV TI i Konrada Otolińskiego z kl. III A TI, ponadto w etapie powiatowym udział wzięli i wyróżnienia otrzymali: Edyta Królikowska z kl. I TOR, Natalia Rybka z kl. I TOT, Gabriela Ladorucka z kl. I TOT, Ewelina Salamon z kl. III TE i Patrycja Piotrowska z kl. I TE. Op. p. A. Janiak, p. D. Chojnacka, p. K. Kopańska-Zimna, p. A. Sędkowska.

3. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski LOK wierszy i pieśni o tematyce patriotycznej z okazji święta niepodległości – w kategorii recytacja: I miejsce zajęła Ewelina Salamon z kl. III TE, II miejsce – Konrad Otoliński z kl. III A TI; w kategorii pieśń: III miejsce zajęła Justyna Szystowska z kl. IV A TE; ponadto szkołę reprezentowali również Axel Kurowski i Janusz Łukomski z kl. IV TI. Szkoła otrzymała I miejsce drużynowo. Op. p. A.Janiak, p. D. Chojnacka i p. K. Kopańska-Zimna.

4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza" – szkołę reprezentowały: Kesja Koszewska i Adam Drewicz z kl. II TOR oraz Katarzyna Sobczak, Aleksandra Katzerke, Sara Szuster i Jakub Rosiński z kl. I TOR. Op. p. A. Dębska.

5. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny pt. „Poszukiwanie talentów 2012" - Aleksandra Kowalska z kl. I TOT za udział w konkursie otrzymała dyplom oraz odznakę Złoty Kwant. Op. p. D. Lewiński.

6. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach – w etapie szkolnym udział wzięło 7 uczniów, w II etapie konkursu szkołę reprezentowali: Michał Kucharski z kl. II TOR, Przemysław Madzio i Konrad Gospodarowicz z kl. II TI. OP. p. P. Bielicki

7. VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi przeciwko Patologiom Społecznym" – w II etapie szkołę reprezentowała Paulina Pawlik z kl. II LP s. Op. p. B. Jóźwiak.

8. XXX Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno – Plastyczny „Konfrontacje" – wyróżnienie – Kasja Koszewska z kl. II TOR. Op. p. A. Dębska.

9. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – w etapie szkolnym udział wzięło 39 uczniów, w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowali: Kinga Sobczak z kl. I TOR, Emilia Milewska i Paulina Kowalewska z kl. II TOT. Op. p. A. Muszyńska.

10. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „EUREKA" – w etapie szkolnym udział wzięło 26 uczniów. Op. p. D. Lewiński.

11. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „ALCHEMIK" – w etapie szkolnym udział wzięło 30 uczniów. Op. p. J. Maruszewska

12. IV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej „Charaktery" - w etapie szkolnym udział wzięło 11 uczniów. Op. p. M. Golonka.

13. XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX" – w etapie szkolnym udział wzięło 10 uczniów. Op. p. A. Kaszewska.

14. Konkurs „Kocham rower" – nagrodę główną – rower zdobyła Paulina Pawlik z kl. II LP s, II miejsce – Magdalena Lachowicz z kl. III TE, III miejsce – Kamil Kutkowski z kl. II TI. Op. p. K. Pawłowski.

15. III Powiatowy Konkurs „Jak zaczyna się miasto" – I miejsce zajął Konrad Otoliński z kl. III A TI, II miejsce Axel Kurowski z kl. IV TI, dyplom za udział – Iga Chruścińska z kl. II LP s. OP. p. A. Janiak i p. D. Chojnacka.

16. IV edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Oblicza wojny" – I miejsce Konrad Otoliński z kl. III A TI, II nagroda – Edyta Krolikowska z kl. I TOR, III miejsce – Ewelina Salamon z kl. III TE. Op. p. D. Chojnacka i p. K. Kopańska-Zimna.

17. XI edycja konkursu plastycznego z cyklu „Świat w kolorach" pod nazwą „Człowiek w sztuce"; I miejsce - Kesja Koszewska z kl. II TOR, wyróżnienie - Magdalena Tulińska z kl. I TOR. Op. p. A. Dębska.

18. Konkurs na wiersz i interpretację tekstu poetyckiego „Poetycka Kostka Wolnego Wyboru" zorganizowany w ramach VIII Festiwalu „Złoty Środek Poezji" Kutno 2012 – w kategorii poezja pierwszą nagrodę zdobyła Ewelina Katarzyńska z kl. I TOR, drugą nagrodę – Kinga Sobczak z kl. I TOR; w kategorii interpretacja pierwszą nagrodę zdobyła Kinga Sobczak z kl. I TOR, zaś wyróżnienie – Artur Misztal z kl. I TL. Op. p. D. Chojnacka.

19. IX Konkurs na małą formę dziennikarską organizowany przez SSSK „Środek" – I nagrodę otrzymali Patrycjusz Pasek z kl. II TI z a felieton oraz Sara Szuster i Aleksandra Katzerke z kl. I TOR za reportaż, wyróżnienia – Maria Stępka z kl. III TE i Michał Graczyk z III A TI. Doceniono również literackie walory prac Aleksandry Nowickiej z kl. I TL i Edyty Jędrzejczak z kl. II TOT; zwycięskie teksty zostały opublikowane na stronach portalu E-Kutno. Op. p. A. Janiak, p. D. Chojnacka i p. K. Kopańska-Zimna.

20. Konkurs na plakat promujący wolontariat – I miejsce zajęła Edyta Jędrzejczak z kl. II TOT, wyróżnienia – Martyna Sadowska z kl. II TOR, Kinga Kolińska i Mirosława Łupina z kl. II TI.

21. Konkurs Wiedzy o TPZK w ramach XIX Rajdu „Śladami historii i zabytków Kutna" – I miejsce zajęła Ewelina Kaczmarek z kl. III TOT, II miejsce – Paulina Fijałkowska z kl. I TOT. Op. p. A. Szymańska.

22. Konkurs fotograficzny „Kutno ma swój urok" – II miejsce zajęła Paulina Pawlik z kl. II LP s. Op. p. K. Pawłowski.

23. III edycja konkursu „Moje dziedzictwo" na temat „Szkoła po naszemu" – II miejsce zajął Łukasz Dryńkowski z kl. I TE – nagrodą jest wycieczka do Sejmu RP.

Op. p. K. Kopańska-Zimna.

24. XVI Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych – w konkursie literackim II miejsce zajął Przemysław Rembowski z kl. II TOR, wyróżnienie – Edyta Jędrzejczak z kl. II TOT, ponadto dyplomy za udział otrzymali: Michał Graczyk z kl. III A TI, Patrycja Łukomska z kl. III TE, Paulina Pawlak z kl. II LP s, Paulina Łabęcka, Aleksandra Katzerke, Margarita Krzywniak, Magdalena Tulińska i Michalina Stańczyk z kl. I TOR, Kesja Koszewska z kl. II TOR. Op. p. D. Chojnacka, p. K. Kopańska-Zimna, p. A. Dębska i p. K. Pawłowski.

25. Konkurs „Nowe przygody w Aquaparku Kutno" – II miejsce zajął Mateusz Łubiński z kl. I TI, wyróżnienie specjalne – Ewelina Katarzyńska z kl. I TOR. Op. p. B. Jóźwiak i p. A. Dębska.

26. I edycja konkursu fotograficznego posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego „Mój europejski zakątek" – III miejsce zajęła Patrycja Piotrowska z kl. I TE. Op. p. K. Pawłowski.

27. Konkurs „Ostatnia dekada PRL-u – od sierpnia 1980 r. do wyborów czerwcowych w 1989 r." – wyróżnienia w konkursie zdobyły: Katarzyna Grobelska z kl. III TOT i Kinga Sobczak z kl. I TI. Op. p. P. Bielicki.

28. Konkurs plastyczny na plakat o tematyce HIV/AIDS „Życie jest piękne by ryzykować. Chroń swoje zdrowie – zrób test na HIV" – wyróżnienie – Sara Szuster z kl. I TOR. Op. p. B. Jóźwiak.

29. XIII Konkurs Matematyczny „EUKLIDES" – w etapie szkolnym udział wzięło 28 uczniów, w etapie rejonowym szkołę reprezentowali: Patrycja Łukomska z kl. III TE, Aneta Sadowska z kl. III TH, Bartosz Florczak z kl. III TE, Rafał Stępniak z kl. III TH. Op. p. B. Kaźmierczak-Nowak, p. E. Kowalska, p. K. Pietrzak.

30. XIII Konkurs Wiedzy Geograficzno – Turystycznej o Regionie Łódzkim „Województwo w sercu Polski" – szkołę reprezentowali: Paulina Fijałkowska z kl. I TOT, Maciej Pawlak z kl. II TOT i Ewelina Kaczmarek z kl. III TOT.

Op. p. R. Kubicka.

31. Konkurs Fizyczny „LWIĄTKO 2012" – w etapie szkolnym udział wzięło 8 uczniów. Op. p. D. Lewiński.

Młodzież odnosi sukcesy, uczestnicząc w zawodach sportowych:
• liga lekkoatletyczna dziewcząt – II miejsce w mistrzostwach powiatu, III miejsce w rejonowej Licealidzie,
• liga lekkoatletyczna chłopców – II miejsce w mistrzostwach powiatu, V miejsce w rejonowej Licealiadzie, 
• sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt - III miejsce, 
• piłka koszykowa dziewcząt – III miejsce w finale powiatowym,
• piłka ręczna chłopców – III miejsce w mistrzostwach powiatu,
• tenis stołowy dziewcząt – III miejsce w mistrzostwach powiatu,
• piłka siatkowa chłopców – III miejsce w finale powiatowym

ponadto udział :

• w „Pucharze wiosny" w biegach przełajowych,
• IV Turnieju siatkówki dziewcząt z okazji Święta Niepodległości o puchar Starosty Kutnowskiego

Opiekę nad uczniami sprawowali p.B.Jóźwiak, p.P.Kubicki i p.M.Rymarkiewicz.

Wzięliśmy czynny udział w akcjach charytatywnych:

* „Kromka chleba z kilogram makulatury"
* zbiórka pustych tonerów i kartridży do drukarek laserowych i atramentowych,
* akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę",
* akcja „Gorączka złota",
* Honorowym Krwiodawstwie – 67 pełnoletnich uczniów oddało łącznie 34 ml czystej krwi.


ROK SZKOLNY 2010/2011

Około 250 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2010/2011 wzięło udział w 4 olimpiadach, 28 konkursach; ponadto młodzież uczestniczyła w akcjach charytatywnych oraz wielu zawodach sportowych i strzeleckich.

Olimpiady:

 • XVI Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich – w etapie szkolnym udział wzięło 44 uczniów, w etapie okręgowym szkołę reprezentowali: Ewelina Bartczak z kl. IV A TE i Krzysztof Mordzak z kl. IV BTE, w finale –Krzysztof Mordzak (zwolniony z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). Op. p. W. Poleska.
 • Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – w etapie szkolnym udział wzięło 9 uczniów, w II etapie szkołę reprezentowali: Agnieszka Kowalska z kl. II TH i Michał Durka z kl. I TI. Op. p. P. Bielicki i p. G. Jaskułowski.
 • XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – w etapie szkolnym udział wzięło 9 uczniów. Op. p. E.Kowalik.
 • Olimpiada Mediewistyczna – szkołę reprezentował Mateusz Stanowski z kl. II LP s. Op .p. P.Bielicki.

Konkursy:

 • XI Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastowska” – w etapie szkolnym udział wzięło 6 uczniów, w finale szkołę reprezentował Mateusz Stanowski z kl. II LP s. Op. p. P. Bielicki.
 • Konkursy w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji „Ekonomiczna szkoła Wł. Grabskiego”: Osiągnięcia Wł. Grabskiego w dziedzinie ekonomii – uwarunkowania i efekty reformy skarbowej – 8 uczestników, wyróżnienie – Andrzej Stoliński z kl. IV A TE. Op. p. G. Jaskułowski; uwarunkowania i efekty reformy walutowej – 3 uczestników, wyróżnienie – Daria Konowalska z kl. III B TE. Op.p.A.Smolarczyk; uwarunkowania i efekty reformy rolnej – 3 uczestników, wyróżnienie – Axel Kurowski z kl. III TI. Op. p. A. Janiak;
 • Konkurs wiedzy „Wł. Grabski ekonomista i mąż stanu” – 12 uczestników, w finale szkołę reprezentowali: Ewelina Szymczak z kl. II TE i Mateusz Stanowski z kl. II LP s op. p. P. Bielicki;
 • Tradycje szkół im. Wł. Grabskiego w promowaniu wiedzy ekonomicznej – przygotowano 2 prezentacje.
 • 56 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – szkołę reprezentowali: Axel Kurowski z kl. III TI, Konrad Otoliński z kl. II A TI, Janusz Łukomski z kl. III TI, Mateusz Walczak z kl. IV TH, w eliminacjach rejonowych szkołę reprezentowali: Axel Kurowski z kl. III TI, który otrzymał nagrodę, wyróżnienie Konrad Otoliński z kl. II A TI, w etapie wojewódzkim szkołę reprezentował Axel Kurowski z kl. III TI. Op. p. D. Chojnacka i p. A. Janiak.
 • Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moja biblioteka” – wśród nagrodzonych tekstów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych znalazły się prace naszych uczniów: Eweliny Szymczak z kl. II TE i Damiana Jagiełło z kl. I TI. Op. p. A. Janiak i p. K. Kopańska-Zimna.
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy lasu” – wyróżnienie – Maria Gralak z kl. I TOR. Op. p. A. Dębska.
 • V Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej – w kategorii recytacja szkołę reprezentowało – 5 uczniów, w kategorii pieśń patriotyczna – 2 uczniów; II miejsce zajął Axel Kurowski z kl. III TI, III miejsce – Mateusz Walczak z kl. IV TH, V miejsce Jakub Jaszczak z kl. II B TI. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak, p. K. Kopańska-Zimna.
 • XV Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych – uczniowie wzięli udział w konkursach: fotograficznym, literackim i plastycznym; nagrodzeni w konkursie plastycznym: III miejsce Kesja Koszewska z kl. I TOR, wyróżnienie Monika Baranowska z kl. I TOR; w konkursie literackim: I miejsce Daria Wroniecka z kl. IV TH, II miejsce Michał Graczyk z kl. II A TI. Op. p. A. Dębska, p. D. Chojnacka, p. A. Janiak, p. M. Kowalska, p. K. Pawłowski.
 • Konkurs fotograficzny „Osobliwości i zjawiska fizyczne i przyrodnicze w obiektywie” – szkołę reprezentowały Magdalena Lachowicz z kl. II TE i Kesja Koszewska z kl. I TOR, I miejsce zajęła Magdalena Lachowicz z kl. II TE. Op. p. D. Lewiński.
 • Konkurs Recytatorski „Oblicza wojny” – dwie pierwsze nagrody przyznano Axelowi Kurowskiemu z kl. III TI i Konradowi Otolińskiemu z kl. II A TI, III miejsce Jakub Jaszczak z kl. II B TI. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak, p. K.Kopańska-Zimna.
 • Konkurs recytatorski poezji Czesława Miłosza – szkołę reprezentowali: Ewelina Piórkowska z kl. I TOR, Jakub Jaszczak z kl. II B TI i Janusz Łukomski z kl. III TI; Laureaci konkursu – II miejsce Janusz Łukomski z kl. III TI, III miejsce Jakub Jaszczak z kl. II B TI, finalista konkursu – Ewelina Piórkowska z kl. I TOR. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak, p. K. Kopańska-Zimna.
 • Konkurs plastyczny na zaprojektowanie plakatu promującego profilaktykę raka piersi, raka szyjki macicy oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV – I miejsce zajęli Karolina Bronikowska z kl. I LP s i Mateusz Łubiński z kl. III TI. Op. p. B. Jóźwiak
 • Konkurs plastyczny „Świat w kolorach” na temat „Świat wokół nas” – szkołę reprezentowało 8 uczniów; III miejsce zajęła Kesja Koszewska z kl. I TOR, wyróżnienie – Aleksandra Furmaniak z kl. I LP s ponadto praca Martyny Sadowskiej z kl. I TOR została zakwalifikowana do ekspozycji na wystawie pokonkursowej. Op. p. A. Dębska i p. M. Golonka.
 • VII Konkurs Dziennikarski – nagrodę główną (200 zł) zdobyła Aleksandra Jędrzejewska z kl. IV B TE, nagrodę (100 zł) Kamil Kutkowski i Michał Martofel z kl. I TI, wyróżnienie Justyna Wojciechowska z kl. IV A TE. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak i p. K. Kopańska-Zimna.
 • VIII Konkurs Dziennikarski – II miejsce Andrzej Stoliński z kl. IV A TE, II miejsce Marta Stępka z kl. II TE, wyróżnienie Ewelina Bartczak z kl. IV A TE i Michał Graczyk z kl. II A TI. Op. p. D. Chojancka i p. K. Kopańska-Zimna.
 • Konkurs „Tu się zaczyna miasto” – II miejsce Janusz Łukomski z kl. III TI, III miejsce Axel Kurowski z kl. III TI, wyróżnienie Mateusz Walczak z kl. IV TH; w przesłuchaniach wzięli udział także Klaudia Fuss z kl. I LP s, Jakub Jaszczak z kl. II B TI i Martyna Kaczmarek z kl. I TOR. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak i p. K. Kopańska-Zimna
 • Konkurs matematyczny EUKLIDES – w etapie szkolnym udział wzięło 19 uczniów, w etapie rejonowym szkołę reprezentowały: Daria Konowalska z kl. III B TE i Justyna Świderek z kl. III A TE. Op. p. B. Kaźmierczak-Nowak, p. E. Kowalska, p. M. Sulej.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego czasach – w etapie szkolnym udział wzięło 28 uczniów, w etapie II szkołę reprezentowali: Agnieszka Kowalska z kl. II TH, Natalia Swędrowska z kl. II TE, Michał Kucharski z kl. I TOR, Mateusz Stanowski z kl. II LP s. Op. p. P. Bielicki.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – w etapie szkolnym udział wzięło 15 uczniów, w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowali: Magdalena Kacprowicz, Anna Łysiak i Bartosz Florczak z kl. II TE. Op. p. A. Muszyńska.
 • Konkurs plastyczny i fotograficzny „Młodzi przeciwko patologiom społecznym” – laureatem I etapu konkursu został Michał Wasielewski z kl. IV A TE – praca nosiła tytuł „Jeden dzień z życia …”, 16 czerwca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie odbył się II etap konkursu. Op. p. B. Jóźwiak
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Test Matematyka Plus – w etapie szkolnym udział wzięło 14 uczniów. Op. p. E. Kowalska.
 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK – w etapie szkolnym udział wzięło 24 uczniów. Op. p. J. Maruszewska
 • Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA – w etapie szkolnym udział wzięło 36 uczniów, uczestnicy otrzymali dyplomy uznania. Op. p. D. Lewiński.
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej – szkołę reprezentowało· 10 uczniów. Op. p. M. Golonka.
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” Op. p. P. Kubicki.
 • Polsko Ukraiński Konkurs Fizyczny LWIĄTKO 2011 – w etapie szkolnym udział wzięło 18 uczniów; wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uznania. Op. p. D. Lewiński.
 • Konkurs Języka Angielskiego FOX 2011 – w etapie szkolnym udział wzięło 10 uczniów. Op. p. A. Kaszewska.
 • Konkurs języka angielskiego zorganizowany przez Prywatną Wyższą Szkołę Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie oraz Fundację „Polska Wiek XXI” – w etapie szklonym udział wzięło 18 uczniów. Op. p. H. Sankowska.
 • Konkurs na filmowy spot „Handel ludźmi naszymi oczami” – szkołę reprezentował Michał Wasielewski z kl. IV A TE. Op. p. K. Kopańska-Zimna.
 • VI Turniej Wiedzy Ekonomicznej – szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Katarzyna Dębska, Katarzyna Jaworska, Marta Kubiak z kl. III A TE. Op. p. I. Rybicka.
 • XVIII Młodzieżowy Rajd Pieszy „Śladami historii i zabytków Kutna” – udział wzięło 12 uczniów. Op. p. A. Szymańska.

 


 

Około 250 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2009/2010 wzięło udział 
w 7 olimpiadach, 21 konkursach; ponadto młodzież uczestniczyła w 6 akcjach charytatywnych oraz wielu zawodach sportowych i strzeleckich.

Olimpiady:

 • XVI Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich – w etapie szkolnym udział wzięło 21 uczniów, do zawodów okręgowych zakwalifikowały się : Karolina Głowacka, Paulina Sobczyńska z kl. IV B TE i Milena Wiśniewska z kl. IV TH, w finale szkołę reprezentowała Karolina Głowacka z kl. IV B TE. Op. p. A. Wasielewska i p. W. Poleska.
 • XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – w etapie szkolnym udział wzięło 13 uczniów; w zawodach okręgowych szkołę reprezentowali: Katarzyna Dębska, Aleksandra Wojtczak z kl. II A TE, Ewelina Bartczak, Arkadiusz Kominiak i Andrzej Stoliński z kl. III A TE. Op. P .E. Kowalik
 • X Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – w etapie szkolnym udział wzięło 45 uczniów; w II etapie. szkołę reprezentowały: Magdalena Miklas z kl. IV TH i Ewelina Bartczak z kl. III A TE. Op. p. J. Komorowska.
 • XXXVI Olimpiada Historyczna – w etapie szkolnym udział wzięło 4 uczniów, szkolna komisja wysłała pracę Adama Jóźwiaka z kl. III LPz. Op. p. P.Bielicki i p. G. Jaskułowski
 • Olimpiada „Losy żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego …” – w etapie szkolnym udział wzięło 6 uczniów . Op. p. P. Bielicki i p. G. Jaskułowski.
 • Olimpiada Mediewistyczna – szkołę reprezentował Mateusz Stanowski z kl. I LP s. Op. p. P. Bielicki.
 • XX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej – w etapie szkolnym udział wzięło 8 uczniów, w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowali : Axel Kurowski z kl. II TI, Radosław Pachliński i Wojciech Miciński kl. III LP z. Op. p. A. Muszyńska i ks. R. Wójcik.

Konkursy:

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W Krainie Majów, Azteków i Zapoteków”  – I miejsce zajęła Martyna Kozodój z kl. III LP z. Op. p. P. Bielicki.
 • IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego LOK Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości - w kategorii recytacji szkołę reprezentowało 8 uczniów, I miejsce w województwie zajął Mateusz Walczak z kl. III TH, który reprezentował szkołę w Finale Ogólnopolskim w Poznaniu. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak, p. K. Kopańska-Zimna.
 • X Konkurs Historyczny Polska Piastowska – w etapie szkolnym udział wzięło 12 uczniów, w finale krajowym szkołę reprezentował będzie Mateusz Stanowski z kl. I LP s. Op. p. P. Bielicki.
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2010 – w etapie szkolnym udział wzięło 11 uczniów. Dyplom otrzymał Rafał Walczak z kl. III LP z. i Łukasz Gryglak z kl. I A TI. Op. p. L. Collins i p. R. Galus.
 • 55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – szkołę reprezentowało 5 uczniów; I miejsce zajął Axel Kurowski z kl. II TI, który reprezentował szkołę w eliminacjach wojewódzkich; wyróżnienia: Konrad Otoliński, Przemysław Piwiński z kl. I A TI, Mateusz Walczak z kl. III TH. Op. p. A. Janiak, p. D. Chojnacka
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim j Jego Czasach - w etapie szkolnym udział wzięło 6 uczniów, w II etapie. szkołę reprezentowali : 
  Mateusz Stanowski z kl. I LP s, Andrzej Stoliński z kl. III A TE, Mateusz Walczak z kl. III TH. Op. p. P. Bielicki.
 • VIII Ogólnopolski Konkurs Menedżerski Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – szkołę reprezentowało 6 uczniów. Op. p. E. Kowalik
 • XIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – w etapie szkolnym udział wzięło 27 uczniów, w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Nadia Kreft, Renata Kucharska i Ksenia Witczak z kl. III A TE. Op. p. A. Muszyńska i ks. W. Kmak.
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny TEST MATEMATYKA – 12 edycja – w etapie szkolnym udział wzięło 31 uczniów. Op. p. E. Rzepnikowska.
 • Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny LWIˇTKO 2010 – w etapie szkolnym udział wzięło 19 uczniów. Op. p. D.Lewiński.
 • Konkurs „Drogi do wolności – od Jałty do Gdańska” – w etapie powiatowym i miejskim

– I miejsce Paweł Wiśniewski z kl. I TH i Jarosław Kaczor z kl. III B TE, w etapie wojewódzkim szkołę reprezentowali:· Joanna Urbańska z kl. II LP s i Jarosław Kaczor z kl. III B TE; II miejsce w województwie zajął Jarosław Kaczor. Op. p. K. Kopańska-Zimna i p. G. Jaskułowski

 • XI edycja Konkursu Matematycznego EUKLIDES – w etapie szkolnym udział wzięło 17 uczniów; w zawodach rejonowych szkołę reprezentowali : Aleksandra Jędrzejewska, Krzysztof Mordzak z kl. III B TE i Andrzej Stoliński z kl. III A TE. Op.p.B.Kaźmierczak-Nowak.
 • Konkurs „Przybij piątkę” – szkołę reprezentowali: Ewelina Bartczak, Ksenia Witczak i Andrzej Stoliński z kl. III A TE. Op. p. I. Smolińska.
 • V Turniej Wiedzy Ekonomicznej – szkołę reprezentowała drużyna w składzie: 
  Anna Kaźmierczak, Martyna Jarosińska i Martyna Jatczak z kl. IV A TE. Op. p. I. Rybicka
 • III Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna 2009” 
  – szkołę reprezentowało 2 uczniów. Op. p. K. Kopańska-Zimna
 • Konkurs Plastyczny pod hasłem „Drzewa czekają na wiosnę” – wysłano prace 6 uczniów; wyróżnienie – Monika Pietrzak z kl. III B LP s. Op. p. M. Golonka.
 • Powiatowy Konkurs Plastyczny pod patronatem Starosty Kutnowskiego pod hasłem „Młodzi kontra HIV” – laureatka – Martyna Kozodój z kl. III LP z, wyróżnienie 
  – Ewelina Osińska z kl. III LP s. Op. p. B. Jóźwiak
 • II Powiatowy Konkurs Recytatorski „Oblicza wojny” – szkołę reprezentowało 6 uczniów,
  I miejsce zajął Janusz Łukomski z kl. II TI, II miejsce – Axel Kurowski, wyróżnienia 
  – Mateusz Walczak z kl. III TH i Jakub Jaszczak z kl. I B TI. Op. p. D. Chojnacka, p. A. Janiak, p. K. Kopańska-Zimna.
 • VII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Francji – szkołę reprezentowało 
  6 uczniów. Op. p. M. Trzeciak-Jóźwiak.
 • III Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej „Warto pamiętać” - I miejsce 
  zajął Janusz Łukomski z kl. II TI, III miejsce – Jakub Jaszczak z kl. I B TI,
  wyróżnienie – Axel Kurowski z kl. II TI. Op. p. A. Janiak, p. K. Kopańska-Zimna.
 • VI Turniej Jednego Wiersza o Lur Celiny Dangel Fijałkowskiej – szkołę reprezentowało 20 uczniów; wyróżnienie: Róża Stolarczyk z kl. IV B TE. Op. p. D. Chojnacka
 • XVII Młodzieżowy Rajd Pieszy „Śladami Historii i Zabytków Kutna” – 11 uczestników. Op. p. E. Szymczak
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – szkołę reprezentowali: Anna Kaźmierczak z kl. IV A TE i Gracjan Wiśniewski z kl. II LP s, który zajął IV miejsce. Op. p. P. Kubicki.

·Ponadto młodzież uczestniczyła w:

 • Powiatowych Zawodach Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej organizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK w Kutnie „Świąteczne strzelanie”,
 • Powiatowych Zawodach Miejskiej Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Kutno organizowanych przez LOK w konkurencji Dwubój Ogniowy.

·Młodzież odnosi sukcesy, uczestnicząc w zawodach sportowych:

 • I miejsce – drużynowy Puchar Wiosny w biegach przełajowych – szkoły ponadgimnazjalne,
 • I miejsce – drużynowo w tenisie stołowych dziewcząt,
 • II miejsce – Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt,
 • II miejsce – Powiatowa Liga Lekkoatletyczna dziewcząt,
 • II miejsce – Powiatowa Liga Lekkoatletyczna chłopców,
 • III miejsce – Powiatowy Finał siatkówki dziewcząt.

·Wzięliśmy czynny udział:

 • VII kweście publicznej na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków znajdujących się 
  na Cmentarzu Parafialnym w Kunie;
 • akcji świątecznej pomocy „Szlachetna paczka”;
 • świątecznej zbiórce żywności „Podziel się posiłkiem”;
 • akcji „Gorączka złota”;
 • kweście na rzecz Hospicjum Kutnowskiego;
 • Honorowym Krwiodawstwie – 70 pełnoletnich uczniów oddało łącznie 31500 ml czystej krwi.

·Wykaz dyplomów i· podziękowań, które wpłynęły do szkoły w roku szkolnym 2009/2010

 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację Programu Edukacyjno 
  – Terapeutycznego ORTOGRAFFITI.
 • Dyplom za udział w finale XV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich (Fundacja Liceów Handlowo – Kupieckich w Bydgoszczy).
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w akcji „Gorączka złota” zorganizowanej przez PCK Zarząd Rejonowy w Kutnie.
 • Dyplom za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF  „Szkoła z prawami dziecka”.
 • Dyplom za udział w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Łodzi).
 • Podziękowanie za udział w konkursie „Przybij piątkę” (Komisja Europejska – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce).
 • Podziękowanie za udział w VII edycji· Ogólnopolskiego Turnieju Szkół  w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda krew ratuje życie” (Łódzki Zarząd Okręgowy PCK).
 • Podziękowanie za udział w kweście na rzecz podopiecznych Hospicjum Kutnowskiego.
 • Podziękowanie za udział w XVII Młodzieżowym Rajdzie Pieszych „Śladami Historii 
  i Zabytków Kutna”.

 


Około 250 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyło w 6 olimpiadach, 28 konkursach, 6 akcjach charytatywnych oraz zawodach sportowych i strzeleckich.

Olimpiady

 • IX Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości- w etapie szkolnym udział wzięło 49 uczniów, do II etapu zakwalifikowało się 3 uczniów: Ksenia Witczak, Ewelina Bartczak i Andrzej Stoliński z kl. II A TE. Q Finale szkołę reprezentowała Ewelina Bartczak. Op. p. J. Komorowska
 • XIV Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich- w etapie szkolnym udział wzięło 25 uczniów; do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 3 uczniów: Kamila Sadowska z kl. IV TH, Kamila Murakowska z kl. IV TE, Paulina Sobczyńska z kl. III B TE. W finałach szkołę reprezentowała Kamila Sadowska, która tym samym uzyskała uprawnienia do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Op. P. A. Wasielewska.
 • XXXV Olimpiada Historyczna- w etapie szkolnym udział wzięło 3 uczniów, szkolna Komisja do II etapu Olimpiady zakwalifikowała Adama Jóźwiaka z kl. II LP z i Mateusza Walczaka z kl. II TH. Op. p. G. Jaskułowski i p. Piotr Bielicki.
 • Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”- w etapie szkolnym udział wzięło 5 uczniów, w II etapie szkołę reprezentowali: Adam Jóźwiak z kl. II LP z, Andrzej Stoliński z kl. II A TE, Paweł Wasielewski z kl. IV TH. Op. p. Piotr Bielicki i p. Grzegorz Jaskułowski.
 • Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej pod hasłem „Otoczmy troską życie”- w etapie szkolnym udział wzięło 18 uczniów, w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Karolina Mokrzycka, Sylwia Rejs i Katarzyna Zielińska z kl. II A TE. Op. p. A. Muszyńska
  i k. R. Wójcik

Konkursy

 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „POLSKA PIASTOWSKA”- w etapie szkolnym udział wzięło 17 uczniów, w Finale konkursu szkołę reprezentował Paweł Wasielewski z kl. IV TH. Op. p. P. Bielicki.
 • Ogólnopolski Konkurs matematyczny EUKLIDES- w zawodach szkolnych udział wzięło 27 uczniów, w zawodach rejonowych szkołę reprezentował Krzysztof Mordzak z kl. II B TE.
  Op. p. B. Kaźmierczak- Nowak
 • III Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej o tematyce patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości- w kategorii recytacja udział wzięło 5 uczniów, w kategorii pieśń patriotyczna- 2 uczniów. W kategorii poezja śpiewana II miejsce zajęła Justyna Szustowska z I A TE, Jakub Kita z kl. III B LP z i Artur Ignaczak z kl. I TI; w kategorii recytacja II miejsce zajął Axel Kurowski z kl. I TI; w finale ogólnopolskim szkołę reprezentowali Justyna Szutkowska i Jakub Kita. Op. p. A. Janiak, p. D. Chojnacka.
 • 54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski- Axel Kurowski z kl. I TI w eliminacjach powiatowych zajął III miejsce, w eliminacjach rejonowych wyróżnienie oraz wyróżnienia dostali Justyna Szustowska z kl. I A TE oraz Tomasz Wichrowski z kl. II B TE . Op. p. A. Janiak, p.D.Chojnacka
 • XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej- w etapie szkolnym udział wzięło 17 uczniów, w etapie diecezjalnym szkołe reprezentowały: Marlena Filipiak z kl. III A TE, Karolina Głowacka i Karolina Płócienniczak z kl. III B TE. Op. p. A. Muszyńaka i ks.R. Wójcik
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny TEST MATEMATYKA PLUS IX edycja- w etapie szkolnym udział wzięło 38 uczniów. Op. p. E.Rzepnikowska
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny ” – w etapie szkolnym udział wzięło 10 uczniów, nagrodę typu C zdobyła Izabella Matysiak z kl. IV TE. Op. p. M.Sulej
 • Konkurs „Jak rozumie się patriotyzm w twojej rodzinie?”- w kategorii szkół ponad- gimnazjalnych II miejsce zajął Hanusz Matusiak z kl. I TI. Op. p. G.Jaskułowski.
 • Międzyszkolny Konkurs pod hasłem „Kutno i jego mieszkańcy w czasach dr A.Troczewskiego”- w czterech kategoriach tj. na stronę WWW, prezentację multimedialną, plakat i prace plastyczną- udział wzięło 9 uczniów. Wyróżnienia otrzymali: w kategorii prezentacja multimedialna- Justyna Wysocka z kl. II B TE, w kategorii plakat- Gniewko Gralak z kl. II LP z, w kategorii praca plastyczna- Agnieszka Sobierańska z kl. III B TE. Op. p. D.Chojnacka i p.M. Pływacz
 • VI Konkurs na autorską formę dziennikarską- udział wzięli: Karolina Płócienniczak i Sylwia Pietrzkowska z kl. III B TE, Tomasz Grendziak z kl. III LP s; ich teksty ukażą się w tygodniku „Po prostu”. Op. p. D. Chojnacka i p. K. Kopańska-Zimna
 • Konkurs Fotograficzny „Walcz o siebie…dla siebie”- wyróżnienie zdobyła Karolina Gustowska z kl. I LP s. Op. p. B. Jóźwiak
 • Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem „Oblicza Wojny”- II miejsce zajął Axel Kurowski z kl. I TI, II miejsce- Justyna Szustowska z kl. I A TE. Op. p. A. Janiak i p. D. Chojnacka
 • Konkurs Języka Angielskiego FOX- w etapie szkolnym udział wzięło 10 uczniów; najwyższą liczbę punktów otrzymali Maciej Gawryszczak i Rafał Walczak z kl. II LP z. Op. p. L. Collins i p. R. Galus.
 • IV Edycja Konkursu Plastycznego dla młodzieży z cyklu „Świat w kolorach” pod hasłem „Jesienne inspiracje”; V Edycja- pod hasłem „Wiosenne inspiracje”; nagrodę otrzymała Magdalena Szymczak z kl. II TH. Op. p. A. Wasielewska
 • V Turniej Jednego Wiersza o Laur Celiny Dangel–Fijałkowskiej - szkołę reprezentowały: Magdalena Szymczak z kl. II TH i Róża Stolarczyk z kl. III B TE. I miejsce zajęła Magdalena Szymczak. Op. p. D. Chojnacka i p. R. Wilczyński.
 • XXXII Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”- szkołę reprezentowali: Anna Kaźmierczak z kl. III A TE i Gracjan Wiśniewski z kl. I LP s; II miejsce w eliminacjach powiatowych zajęła Anna Kaźmierczak. Op. p. P. Bielicki.
 • XV Młodzieżowy Rajd Pieszy „Śladami historii i zabytków Kutna. Szlakiem dr A. Troczewskiego w 80 rocznicę Jego śmierci”- udział wzięło 7 uczniów; w ramach rajdu odbył się konkurs, w którym II miejsce zajęła Marta Kubiak z kl. II A LP s. Op. p. R. Ignaczak.
 • VI Mistrzostwa Powiatowe Młodzieży Szkolnej w Informatyce- szkołę reprezentowało 2 uczniów. Op. p. M. Kowalska, p. M. Kozarski, p. K. Pawłowski.
 • VI Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda krew ratuje Życie”- 40 uczniów oddało krew w ilości 26,460ml. 
  Op. p .A. Maruszewska i p. A. Bartniak.
 • Powiatowe zawody międzyszkolnej ligi strzeleckiej i Puchar Prezesa Zarządu Powiatowego LOK w Kutnie w konkurencji „Dwuboj ogniowy”- I miejsce. Op. p. P. Kubicki.
 • Powiatowe zawody międzyszkolnej ligi strzeleckiej: „Świąteczne strzelanie”- I miejsce. Op. p. P. Kubicki.
 • Konkurs fotograficzny pt. „Drzewo – drzewo życia” organizowany przez CZP w Łodzi –wyróżnienie dla Magdy Tomaszewskiej z kl. II TH. Op. p. D. Chojnacka

Młodzież odnosi sukcesy uczestnicząc w zawodach sportowych tj.:

 • Puchar Wiosny w biegach przełajowych. Op. p. B. Jóźwiak i p. P. Kubicki
 • Sztafetowe biegi przełajowe chłopców- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu. Op. p. B. Jóźwiak i p P. Kubicki
 • III Grand Prix w tenisie stołowym- II miejsce zajęła Edyta Walczak z kl. IV TE. Op. p. B. Jóźwiak
 • Liga lekkoatletyczna szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu i II miejsce w Mistrzostwach Rejonowych. Op. p. B. Jóźwiak i p P. Kubicki.
 • Liga lekkoatletyczna szkół ponadgimnazjalnych chłopców- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu. Op. p. B. Jóźwiak i p. P. Kubicki
 • Piłka ręczna chłopców- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu. Op. p. P. Kubicki.
 • Tenis stołowy dziewcząt - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu. Op. p. Piotr Kubicki.
 • Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt- III miejsce w Mistrzostwach powiatu. Op. p. B. Jóźwiak i p. Piotr Kubicki.
 • Piłka koszykowa dziewcząt- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu. Op. p. B. Jóźwiak.
 • Piłka ręczna dziewcząt- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu. Op. p. Piotr Kubicki.
 • Tenis stołowy chłopców- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu. Op. p. Piotr Kubicki.
 • Halowa piłka nożna- IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu. Op. p. Piotr Kubicki.
 • Udział 4 uczniów: Marty Świerczyńskiej z kl. I B TE, Łukasza Jóźwiaka w finale Mistrzostw Województwa w indywidualnych biegach przełajowych. Op. p. B. Jóźwiak.

Ponadto wzięliśmy czynny udział w:

 • Programie Life Skills- Trening Umiejętności Społecznych, którego jednym 
  z elementów była realizacja projektu dotyczącego działań kulturalnych, społecznych, ekologicznych, sportowych i innych na rzecz społeczności szkolnej lub środowiska lokalnego 189 uczniów, pod kierunkiem 11 nauczycieli (p. J. Komorowska, p. K. Kopańska-Zimna, p. M. Kozarska, p. J. Maruszewska, p. M. Pływacz, p. E. Rzepnikowska, p. A. Sędkowska, p. E. Szymczak, p. M. Trzeciak- Jóźwiak, p. A. Wasielewska, p. P. Bielicki) realizując program, przygotowali 22 projekty na łączną kwotę 15248,62zł.
 • Kampanii UNICEF „Na ratunek dzieciom w Kongo”.
 • Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości- w ramach obchodów realizowany był projekt „Otwarta Firma” moduł „Biznes przy tablicy”; na terenie szkoły odbywały się spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu. Op. p. E. Kowalik.
 • Koncercie Charytatywnym „Dla Beaty”- koleżanki, która uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Op. p. M. Pietrzykowska.
 • VI kweście publicznej na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków znajdujących 
  się na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Op. p. M. Pietrzykowska.
 • Kweście na rzecz Hospicjum Kutnowskiego. Op. p. H. Sankowska.
 • W akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2008”. Op. p. H. Sankowska i p. G. Jaskułowski.
 • W akcji „Gorączka złota 2009”-0 zebrano 97,75 kg tj 919,83zł. 
  Op. p. J.Maruszewska i p A.Bartniak
 • W programie „Pomoc polskim szkołom na Litwie”. Op. p. M.Pietrzykowska
 • Współpracy z tygodnikiem „Po prostu” i dwutygodnikiem „Powiatowe Życie Kutna”. Op. p. D.Chojnacka

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy po raz drugi do programu Społecznego 
„Szkoła bez przemocy” pod patronatem Prezydenta RP.

 


 

Olimpiady i konkursy rok szkolny 2007/2008

Około 300 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2007/2008 uczestniczyło w 8 olimpiadach, 36 konkursach, 6 akcjach charytatywnych oraz zawodach sportowych i strzeleckich.

Olimpiady:

 • XIII Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – w etapie szkolnym udział wzięło 44 uczniów; do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 2 uczniów: Magdalena Lepalczyk z kl. IV TH i Paweł Jędrzejczak z kl. IV TE. W finałach szkołę reprezentował
 • Paweł Jędrzejczak, który uzyskał tytuł finalisty uprawnienia do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Op. p. H. Engel, p. A. Wasielewskai p. W. Poleska
 • XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - w etapie szkolnym udział wzięło 21 uczniów; w II etapie Szkołę reprezentował Jakub Szymczak z kl. IV TE. Op. p. E. Kowalik
 • VIII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości - w etapie szkolnym udział wzięło 21 uczniów,
 • do II etapu zakwalifikowało się 3 uczniów: Sylwia Bielicka, Iwona Gawicka i Aneta Karpiak z kl. IV TE. Finalistką Olimpiady została Sylwia Bielicka, która otrzymała indeks UŁ na kierunek zarządzanie i marketing. Op. p. J. Komorowska
 • Olimpiada Teologii Katolickiej „Człowiek Drogą Kościoła” – w etapie szkolnym udział wzięło 17 uczniów. W etapie diecezjalnym szkołę reprezentowali: Karolina Kaźmierczak z kl. II LPS, Dawid Cichocki i Jakub Kita z kl. II B LP. Op. p. A. Muszyńska i Ks. R. Wójcik

Konkursy:

 • II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej i Poezji Śpiewanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości – szkołę reprezentowało 2 recytatorów i 3 uczestników turnieju poezji śpiewanej. Op. p. A. Janiak i p. D. Chojnacka.
 • Ogólnopolski Konkurs plastyczny „TĘCZA” – szkołę reprezentowało 12 uczniów. Laureatkami konkursu zostały: Beata Witkowska z kl. III LPS, Sylwia Balcerak i Karolina Płócienniczak z kl. II B TE. Op. p. A. Wasielewska i p. M. Maserak
 • Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej „W Polsce bije serce świata (N.Davies) – a czy Twoje serce bije dla Polski?”. W konkursie udział wzięły 2 uczennice. Wyróżnienie otrzymała praca Karoliny Mokrzyckiej z kl. II A TE. Op. p. A. Janiak
 • XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – w etapie szkolnym udział wzięło 13 uczniów. W etapie diecezjalnym szkołę reprezentowali: Marlena Filipiak i Andrzej Jaros z kl. II A TE oraz Wojciech Miciński z kl. I LPZ. Op. p. A. Muszyńska
 • Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – w etapie szkolnym udział wzięło 20 uczniów. Nagrody typu C otrzymali: Paweł Zduńczyk z kl. II B TE i Izabella Matysiak z kl. III TE. Op. p. M. Sulej, p. B. Kaźmierczak –Nowak, p. E. Rzepnikowska.
 • IX Konkurs Matematyczny „EUKLIDES” – w etapie szkolnym udział wzięło 19 uczniów, w zawodach rejonowych szkołę reprezentowali: Marta Markiewicz z kl. II TE i Dominik Bujalski z kl. III TE, który otrzymał wyróżnienie. Op. p. B. Kaźmierczak-Nowak
 • Konkurs Wiedzy o Parlamencie RP oraz o Ludziach Tworzących Jego Dzieje – w etapie szkolnym udział wzięło 8 uczniów. Do II etapu szkolna Komisja zakwalifikowała Daniela Tomczaka z kl. IV TE Op. p. I. Smolińska
 • Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom”- w etapie szkolnym udział wzięło 4 uczniów, w etapie powiatowym szkołę reprezentowało 2 uczniów; II miejsce w eliminacjach powiatowych zajęła Anna Kaźmierczak z kl. II A TE. Op. p. P. Kubicki
 • III edycja Konkursu Plastycznego z cyklu „Świat w kolorach” na temat „Drzewa zakwitły na wiosnę” – I miejsce zajęła Anna Szczodrowska z kl. III LPS, wyróżnienie Karolina Adamiak z kl. II A TE. Op. p. M. Maserak
 • V Konkurs na autorską formę dziennikarską – Katarzyna Drzewiecka z kl. II A TE zajęła III miejsce, Rafał Rzepnikowski z kl. II A TE oraz Michał Pietrzak i Marcin Majtczak z kl. I TH otrzymali wyróżnienia. Op. p. A. Janiak, p. D. Chojnacka
 • Udział w II Mistrzostwach Polski w zdrowym odżywianiu – do II etapu zakwalifikowało się 8 prac. Op. p. E. Szymczak
 • Konkurs przygotowany przez informatyków p. M. Kozarskiego i p. K. Pawłowskiego p. h. ”Mistrz informatyki”. W konkursie udział wzieło 13 uczniów z kl. I, II i III.
 • Mistrzem informatyki został Adrian Kostyniak z kl. III B LPZ.
 • 17. Szkolny Konkurs „Igrzyska Olimpijskie” przygotowany przez p. B. Jóźwiak- składał się z 3 etapów, uczestniczyła w nim młodzież z całej szkoły. I miejsce zajął Adam Kożuchowski z kl. IV TH, II miejsce- Michał Matczak z kl. I TH, III miejsce- Michał Pietrzak z kl. I TH.
 • 18. IV Turniej Jednego Wiersza o Laur Celiny Dangel-Fijałkowskiej – I miejsce zajęła Róża Stolarczyk kl. II BTE. Op. p. D. Chojnacka

Młodzież odnosi sukcesy uczestnicząc w zawodach sportowych, tj.:

 • II miejsce w punktacji drużynowej dziewcząt ligi lekkoatletycznej w Mistrzostwach Powiatu
 • II i III miejsce w punktacji drużynowej chłopców ligi lekkoatletycznej w Mistrzostwach Powiatu
 • II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce
 • II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej
 • II Grand Prix w tenisie stołowym, wyniki końcowe sezonu 2007; I i II miejsce „Puchar Wiosny” w Biegach Przełajowych

Młodzież uczestniczyła w zawodach strzeleckich, tj.:

 • II miejsce w Powiatowych Zawodach Miejskiej Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Kutno w konkurencji DWUBÓJ OGNIOWY
 • III miejsce w Powiatowych Zawodach Miejskiej Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej w konkurencji DWUBÓJ OGNIOWY
 • udział w Powiatowych Zawodach Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej LOK „Świąteczne Strzelanie”

W Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda krew ratuje życie”; 172 uczniów oddało krew w ilości 72 litrów. Op. p. J. Maruszewska.

 


Około 200 uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2006/2007 uczestniczyło w 9 olimpiadach, 30 konkursach, 4 akcjach charytatywnych oraz zawodach sportowych i strzeleckich.

Olimpiady:

 • VII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Do II etapu zakwalifikowało się 3 uczniów: Jakub Szymczak z kl. III TE, Agata Bąkowska i Krzysztof Kaźmierczak z kl. IV TE; finalistami konkursu zostali Agata Bąkowska i Krzysztof Kaźmierczak z kl. IV TE. Op. p. K. Pisarska
 • XII Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się sześciu uczniów: Michał Szafrański i Jakub Szymczak z kl. III TE, Monika Antczak, Mariola Durys, Nina Więckowska, Krzysztof Kaźmierczak z kl. IV TE Op. p. H. Engel i p. W. Poleska
 • XX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Do II etapu zakwalifikowało się 3 uczniów: Mariola Durys, Krzysztof Kaźmierczak i Michał Gołębiewski z kl. IV TE Op. p. E. Kowalik
 • XI edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się dwóch uczniów.: Ewa Krzyżanowska z kl. II LPe-a i Jakub Szymczak z kl. III TE Op. p. R. Ignaczak i p. I. Smolińska

Konkursy

 • Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej i Poezji Śpiewanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości - szkołę reprezentowało 5 recytatorów i 3 uczestników turnieju poezji śpiewanej; w kategorii recytacja Ewa Krzewicka z kl. III LPe-a zajęła III miejsce i reprezentowała szkołę w etapie ogólnopolskim; w kategorii poezja śpiewana: I miejsce i reprezentowała szkołę w etapie ogólnopolskim; w kategorii poezja śpiewana: I miejsce w etapie wojewódzkim i III w ogólnopolskim zajął Andrzej Lewandowski z kl. II LPe-a, III miejsce w etapie ogólnopolskim - Adrianna Kaźmierczak z kl. II LPe-a, II miejsce w etapie wojewódzkim - Monika Arent z kl. II LP e-a, III miejsce w etapie wojewódzkim - Małgorzata Milewska z kl. II A LPz oraz wyróżnienie - Dawid Król z kl. II A LPz. Op. p. A. Janiak i p. D. Chojnacka
 • Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. W etapie międzypowiatowym szkołę reprezentowało 3 uczniów; Ewa Krzyżanowska z kl. II Lpe-a, Piotr Ścibor z kl. I LPs oraz Jakub Kozajda z kl. II Lpe-a, który zdobył wyróżnienie w postaci wyjazdu w lipcu 2007r. do Brukseli. Op. p. R. Ignaczak
 • Konkurs "Ocalić od zapomnienia...Moja szkoła na Kartach historii" - uczniowie: Kamil Chmielewski i Michał Ryszkiewicz z kl. III B LPz przygotowali album multimedialny "Jeden dzień z życia szkoły - nadanie szkole imienia Wł. Grabskiego", który zdobył I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych Op. p. H. Sankowska.
 • XXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom" - I miejsce w finałach powiatu zajął Krzysztof Kaźmierczak z kl. IV TE oraz uzyskał prawo do udziału w eliminacjach wojewódzkich. Op. p. P. Kubicki.
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza polskiego..." Do II etapu zakwalifikowało się 4 uczniów: Monika Antczak, Renata Stolińska, Edytor Ścibor z kl. IV TE oraz Beata Banasiak z kl. II LPs. Op. p. P.Bielicki
 • II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Moje finanse – z klasy do kasy” – udział wzięły 4 drużyny 3 osobowe; jedna z drużyn w składzie: Krzysztof Kaźmierczak, Michał Gołębiewski, Krzysztof Wiśniewski z kl. IV TE po dwutygodniowym inwestowaniu zajęła IV miejsce na 782 zgłoszenia szkół. Op. p. M. Pływacz
 • Powiatowy Konkurs Literacki na czterowiersz „Nie palę” – szkołę reprezentowało 9 uczniów, I nagrodę zdobyła Paulina Maćczak z kl. II LPe-a, II nagrodę – Karolina Mokrzycka i Marlena Filipiak z kl. I A TE oraz wyróżnienia: Marta Ogłoszka z kl. II LPe-a, Katarzyna Zielińska z kl. I A TE, Natalia Trawińska i Damian Bajek z kl. II LPe-a. Op. p. A. Janiak
 • Konkurs pt.: „STOP dla przemocy w szkole” – szkołę reprezentowały: Sylwia Jędrzejczak z kl. III TE, Anita Morga z kl. III TH, Sylwia Bielicka z kl. III TE, Paulina Szubka z III LPs Op. p. B. Jóźwiak
 • Konkurs pt. „Młodzi przeciwko patologiom społecznym” – szkołę reprezentowały: Anna Szczodrowska, Beata Banasiak z kl. II LPs oraz Agata Stradza z kl. I LPs. Op. p. A. Arkuszewska, p. A. Sędkowska, p. B. Jóźwiak
 • I edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego „Świat w barwach jesieni” – III miejsce zajęły: Paulina Maćczak z kl. II LPe-a i Monika Zielińska z kl. II Lpe-a. Op. p.  R. Ignaczak
 • II edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego „Świat w barwach jesieni” pt. „Wiosna pachnąca kwiatami” – wyróżnienie – Alicja Antczak z kl. II LPe-a Op. p. R. Ignaczak
 • Konkurs plastyczny towarzyszący szkolnej akcji będącej częścią kampanii UNICEF „Przepustka do życia” pod hasłem „Afryka – dziki ląd” – I miejsce zajął Artur Goniarski z kl. II A LPz, II miejsce zajęła Marta Ogłoszka z kl. II LPe-a, III miejsce – Seweryn Szczepański z kl. II A LPz. Op. p. B. Jóźwiak, p.M. Kozarska, p.M. Kozarski
 • Konkurs na plakat w ramach ogólnopolskiej akcji „Rzuć palenie razem z nami” pod hasłem „Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie” – I miejsce w konkursie na plakat zajęły Kamila Lewińska i Paulina Tulejko z kl. III LPs, II miejsce – Marta Słupaska i Karolina Wąsowska z kl. II LPs, III miejsce – Paulina Szubka i Ewelina Misztal z kl. III LPs Op. p. B. Jóźwiak.
 • Konkurs plastyczny o tematyce antynarkotykowej zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia „Blisko Dziecka” wraz z Grupą „Piątka” – I miejsce zajęła Marta Ogłoszka z kl. II LPe-a, wyróżnienie – Anna Bielicka z kl. III LPs Op. p. H. Sankowska
 • VII Konkurs Matematyczny EUKLIDES. W zawodach rejonowych szkołę reprezentowali: Sylwia Banasiak z kl. II TH i Jakub Szymaczak z kl. III TE, który otrzymał wyróżnienie Op. p. B. Kaźmierczak-Nowak
 • Konkurs Matematyczny KANGUR. Nagrodę TYPU C zdobyła Justyna Kubiak z kl. I TH. Op. p. M. Sulej
 • XVII Seminarium Studenckie „Problemy ochrony środowiska” Łódź 2007. I miejsce w kategorii plakat zajęła Klaudia Wierzbicka z kl. IV TE Op. p. R. Ignaczak
 • V Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Francji. W II etapie szkołę reprezentowała Anna Szczodrowska z kl. II LPs Op. p. M. Trzeciak – Jóźwiak.
 • Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem posła deparlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego. W zawodach okręgowych szkołę reprezentowało 3 uczniów: Andzej Jaros z kl. I ATE, Przemysław Lewandowski z kl. I ALPz i Łukasz Jóźwiak z kl. I BLPz Op. p. G. Jaskułowski.
 • X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W etapie diecezjalnym szkołę reprezentowali: Marta Filipiak z kl. I A TE, Damian Bajek z kl. II LPe-a i Tomasz Świątkowski z kl. I A LPz Op. p. A. Muszyńska
 • W IV edycji Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda krew ratuje życie” 132 uczniów oddało krew w ilości 69,6 l. Op. p. J. Maruszewska

Młodzież odnosi sukcesy uczestniczące w zawodach sportowych tj.:

 • Mistrzostwo Powiatu w siatkówce chłopców,
 • Mistrzostwo Powiatu w koszykówce chłopców,
 • II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej,
 • II miejsce w punktacji drużynowej chłopców ligi lekkoatletycznej w Mistrzostwach Powiatu,
 • II miejsce w sztafecie pływackiej chłopców 10x50 metrów w Mistrzostwach Powiatu,
 • II miejsce w koszykówce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu,
 • III miejsce w piłce siatkowej dziewcząt Mistrzostwach Powiatu,
 • III miejsce w punktacji drużynowej dziewcząt ligi lekkoatletycznej w Mistrzostwach Powiatu,
 • V miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej.

Młodzież uczestniczyła w Młodzieżowym Konkursie Wiedzy Morskiej pt. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”.

Młodzież uczestniczyła w zawodach strzeleckich o Puchar Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Kutnie oraz Powiatowych Zawodach Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej „Świąteczne strzelanie”.

Ponadto wzięliśmy czynny udział w:

 • kweście na rzecz renowacji zabytkowych pomników na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Op. p .H. Sankowska
 • akcji „Podziel się posiłkiem”. Op. p .H. Sankowska
 • akcji „Prezent pod choinkę” – wysłano 7 paczek dla dzieci na Ukrainie. Op. p. M. Pietrzykowska;
 • w programie „Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2006”
 • XIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów II stopnia komisja zakwalifikowała cztery uczennice: Mariola Durys z III TE, Justyna Szadkowska, Ewelina Tarczyńska i Malwina Wódka z kl. IV TE. 
  Op. p.E. Kowalik
 • XXXII Olimpiada Historyczna. Do eliminacji centralnych komisja zakwalifikowała 2 uczniów: Małgorzata Kulazińska z kl. IV TH, Sebastian Mroczek z kl. III A LPe-a. Op. p. G.Jaskułowski i p.P.Bielicki
 • Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Do II etapu zakwalifikowała się Agnieszka Gajewicz z kl. IV TE. Op. p.K.Pisarska
 • X edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Do zawodów okręgowych komisja zakwalifikowała 2 uczniów: Ewa Krzyżanowska z kl. I LPe-a, Miłosz Gołek z kl. III LP z Op. p. M.Kozarski i p.M.Kozarska
 • Olimpiada Teologii Katolickiej "Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II". W etapie diecezjalnym udział wzięli: Anna Gabryjelczyk i Izabela Wilińska z kl. II LPs Op. p. A.Muszyńska i Ks.R.Wójcik.
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". W zawodach rejonowych szkołę reprezentuje 6 uczniów: Renata Stolińska i Krzysztof Kaźmierczak z kl. III TE, Adam Kożuchowski z kl. II TH, Sebastian Mroczek i Mateusz Romański z kl. III LPe-a, Aneta Okrajni z kl. II LPe-a Op. p. P.Bielicki i p.G.Jaskułowski.
 • X Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się czterech uczniów: Justyna Szadkowska i Ewa Starosta z kl. IV TE, Monika Rojewska z kl. IV TH, Krzysztof Kaźmierczak z kl. III TE. Udział w finale i tytuł finalisty zdobyła Justyna Szadkowska z kl. IV TE Op. p. W.Poleska
 • Konkurs literacki i plastyczny pod patronatem Starosty Kutnowskiego "Bliżej siebie dalej od narkotyków". W konkursie plastycznym II wyróżnienie i nagrodę Starosty Kutnowskiego otrzymała Anna Szczodrowska z kl. I LPs Op. p. K.Kopańska-Zimna i p.H.Sankowska.
 • Konkurs Matematyczny EUKLIDES. Do zawodów rejonowych zakwalifikował się Krzysztof Kaźmierczak z kl. III TE i Jakub Rytkowski z kl. II B LPz. Uczniowie otrzymali wyróżnienia. Op. p. B.Kaźmierczak-Nowak
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2006. Nagrody typu C otrzymali: Jakub Szymczak z kl. II TE, Izabela Krzewicka i Marcin Mikołajczyk z kl. III LP z, Ewelina Tarczyńska z kl. IV TE Op. p. M.Sulej
 • Konkurs Języka Angielskiego FOX 2006. Nagrodę typu C zdobyła Anna Szczodrowska z kl. I LPs Op. p. K.Zduńczyk i p.O.Falborska
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom"-III miejsce w finale powiatowym zajął Krzysztof Kaźmierczak z kl. III TE. Op. p. Cz.Nowak
 • X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej w etapie diecezjalnym udział wzięli: Monika Antczak z kl. III TE oraz Damian Bajek z kl. I LPe-a, który zdobył dyplom za udział. Op. p. A.Muszyńska
 • X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Lata dwudzieste, lata trzydzieste"- udział wzięli: Małgorzata Milewska (II miejsce) i Dawid Król z kl. I A LPz, Wioleta Majtczak z kl. III LPs i Ewelina Krzewicka z kl. II Lpe-a, która zajęła III miejsce w konkursie Op. p. D.Chojnacka i p.A.Janiak
 • Konkurs Ekologiczny "Człowiek niszczy czy chroni środowisko". Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Małgorzata Zielińska i Anna Szczodrowska z kl. I LPs Op. p. R.Ignaczak
 • VII edycja konkursu plastycznego z cyklu "Małe ojczyzny" pod nazwą "Moja szkoła" - I miejsce zajęła Karina Nykiel z kl. I TH Op. p. M.Maserak
 • XIII Młodzieżowy Rajd Pieszy "Śladami historii i zabytków Kutna" - II miejsce w konkursie krajoznawczym zajął Jakub Kozajda z kl. I LPe-a Op. p. R.Ignaczak
 • W III edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie pt.: "Młoda krew ratuje życie" oddano 24,7 l krwi (57 krwiodawców) Op. p. M.Pisarska
 • VI edycja "Bieg Forresta" i V "Puchar Wiosny" w biegach przełajowych. Drużyna zdobyła "Puchar Wiosny" w biegach przełajowych Op. p. B.Jóźwiak
 • Udział w międzyszkolnym festynie młodzieżowym pod hasłem Bliżej siebie, dalej od narkotyków". W ramach festynu odbył się między innymi bieg trzeźwości o Puchar Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkołę reprezentowały dwie drużyny: Ewa Krzyżanowska z kl. I LPe-a, Izabela Dwojacka z kl. II TH (zajęła I miejsce w klasyfikacji indywidualnej dziewcząt) i Agnieszka Równa z kl. II LPe-a (II miejsce) oraz Krzysztof Klarzak z kl. I ALPz, Łukasz Łukasik z kl. II TH (II miejsce indywidualnie wśród chłopców) Dominik Perzyński z kl, III TH (I miejsce). W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy I miejsce i otrzymaliśmy Puchar.

Młodzież reprezentowała szkołę w następujących zawodach:

 • Licealiada 2005/2006:
 1. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
 2. piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
 3. pływanie dziewcząt i chłopców;
 • "Pożegnanie lata - Kutno 2005" - zawody sportowo - rekreacyjne, Liga - runda jesienna:
 1. piłka koszykowa chłopców,
 2. piłka siatkowa dziewcząt;
 • udział w zawodach sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji charytatywnej w Szkole Podstawowej Nr 4

Wzięliśmy czynny udział:

 • w III kweście publicznej na odnowienie starych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie udział wzięli: Damian Bajek i Karolina Krauze z kl. I LPe-a, Karolina Ignaczak i Sylwia Janczewska z kl. I LPs, Artur Goniarski, Dawid Król i Seweryn Szczepański z kl. I ALPz, Monika Andrzejczak i Marta Florczak z kl. II BLPz Op. p. H.Sankowska;
 • kweście na leki i niezbędny do sprawowania opieki nad podopiecznymi Hospicjum Kutnowskiego chorymi nieuleczalnie na raka Op. p. H.Sankowska;
 • w programie "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"2005;
 • akcji "Podziel się posiłkiem" organizowanej przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych;

 


Osiągnięcia w roku szkolnym 2004/2005

 • XVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - do zawodów II stopnia zakwalifikowali się: Joanna Kulazińska, Agata Lepczyńska z kl. III TH,Marzena Adamska, Agnieszka Chmielecka z kl. V LH, Monika Kurantkiewicz z kl. V DLE, Beata Wojciechowska, Dminika Lewandowska z kl. V ALE opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Anna Staniszewska
 • V Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, do II etapu zakwalifikowano 12 uczniów: Małgorzatę Kulazinską, Joannę Kulazińską, Agatę Lepczyńską z kl. III TH, Małgorzatę Matuszewską, Sylwię Tarczyńską Annę Puscian, Małgorzatę Marciniak, Łukasz Sobański, Krzysztof Szenfeld, z kl.  V BLE, Monikę Kurantkiewicz, Jarosława Mordzaka, Marcin Kowalczyk, z kl. V DLE. W finale szkołę reprezentowały: Sylwia Tarczyńska z kl.V BLE i Joanna Kulazińska z kl. III TH opiekę sprawowała p. Krystyna Pisarska
 • Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich -w etapie szkolny udział wzięło 69 uczniów. W zawodach okręgowych szkołę reprezentowali: Monika Adamska, Agnieszka Chmielecka z kl. V LH, Iwona Wichlińska z kl. V BLE, Łukasz Kosnowicz z kl. V CLE. W finale szkołę reprezentowała Monika Adamska z kl. V LH, ( otrzymała zaświadczenie uprawniające ją do zwolnienia z egzaminu z przygotowania zawodowego i ocenę celującą) opiekę nad uczniami sprawowała p. Wanda Poleska
 • Regionalny Konkurs Literacki pt.: "Sierpień ' 80 w życiu mojej rodziny i historii Polski". Wysłano prace 4 uczniów: Olgi Grad, Bartłomieja Krukara z II B LP e-a, Tomasz Dudkowski i Sebastian Mroczek z kl. II A LP e-a. Nagrodą był wyjazd wraz z opiekunem do Brukseli. Opiekę sprawowali p. I. Smolińska, p. P. Bielicki. Nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli zdobył Sebastian Mroczek z kl. II A LPe-a
 • IV edycja Konkursu Plastycznego Małe Ojczyzny pt. "Spowiadam się drzewom" - szkoła otrzymała dyplom za aktywny udział, I miejsce w konkursie zdobyły: Ilona Grzelak z kl. III LPs, Aleksandra Kargulewicz z kl. II LPs, wyróżnienie - Magdalena Matusiak z kl. I TH opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Magdalena Maserak
 • XV seminarium Studenckie "Problemy Ochrony Środowiska" - wysłano prace Moniki Antczak i Magdaleny Pogorzelskiej z kl. II TE, wyróżnienia otrzymała Magdalena Pogorzelska z kl. II TE. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Renata Ignaczak
 • Konkurs Historyczny "Śladami historii i zabytków Kutna" - I miejsce zajęła Monika Jóźwiak. Opiekę na uczestniczką sprawowała p. R. Ignaczak
 • VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - w etapie rejonowym szkołę reprezentowała Małgorzata Marciniak z kl. III TE. Opiekę na uczestniczką sprawowała p. Anna Janiak
 • Konkurs ogłoszony przez KDK na kartkę świąteczną z wizerunkiem anioła. Wyróżnienia otrzymały: Justyna Cicherska, Iwona Kowalewska z kl. III LPs Magdalena Lepalczyk z kl. I TH, Sylwia Bielicka z kl. TE, Kamila Lewińska z kl. I LPs. Prace uczennic zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w KDK. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. K. Sobczyk i p. Magdalena Maserak
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2005. Wyróżnienia otrzymali: Anna Bielicka z kl. I LPs, Jakub Szymczak z kl. I TE, Łukasz Kosnowicz z V C LE, Grzegorz Dzierzgwa z kl. V DLE. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Maria Sulej
 • Konkurs "Zwierzęta powiatu kutnowskiego" - wyróżnienia otrzymały Marta Jatczak i Agnieszka Komorowska. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Renata Ignaczak
 • Konkurs przedsiębiorczości - do finału głównego zakwalifikowały się dwie drużyny w składzie: Monika Kurantkiewicz, Dorota Komorowska Jarosław Mordzak z kl V DLE. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Maria Pływacz i p. Ewa Kowalik
 • Konkurs "Krajobraz wsi naszej" - II miejsce zajęła Magdalena Maćkiewicz z kl I TE. Opiekę nad uczestniczką sprawowała p. Magdalena Maserak
 • Drużyna w składzie: 11 dziewcząt i 9 chłopców zdobyła Puchar Wiosny w biegach przełajowych w kategorii: Szkoły Ponadpodstawowe. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Barbara Jóźwiak

W zawodach sportowych LICEALIADA 2004/2005 młodzież reprezentowała szkołę w niżej wymienionych dyscyplinach:

 • piłka koszykowa dziewcząt i chłopców - III miejsce
 • tenis stołowy dziewcząt i chłopców - III miejsce dziewcząt
 • sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców: II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopcy.
 • XIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - do zawodów II stopnia zakwalifikowały się: Mariola Durys z III TE, Justyna Szadkowska, Ewelina Tarczyńska, Malwina Wódka - IV TE. Opiekę nad uczestnikami sprawowała p. Ewa Kowalik

Ponadto jesteśmy dumni, że nasza młodzież od wielu lat włącza się w działalność charytatywną, w bieżącym roku szkolnym uczniowie pracowali jako wolontariusze w akcji "Prezent pod choinkę", wysłano 4 paczki dla dzieci polskich na Ukrainie.

 


Osiągnięcia z lat ubiegłych

Zespół Szkół Nr 3 poza bogatą ofertą edukacyjną daje swoim uczniom wiele możliwości rozwijania uzdolnień i pasji w kołach zainteresowań, organizacjach i klubach. Należą do nich m.in.: Szkolny Klub Ekologiczny i Szkolny Klub Europejski, których działalność zaznaczyła się w środowisku lokalnym dzięki różnym akcjom i imprezom takim jak np. happening ekologiczny czy Tydzień Europejski zakończony Piknikiem Europejskim z udziałem kutnowskich parlamentarzystów, lokalnych władz i mediów. 
Dużą popularnością wśród uczniów cieszy się grupa komputerowa "Efekt - mała poligrafia szkolna" oraz reaktywowany Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny.

Nauczyciele mobilizują uczniów do udziału w licznych olimpiadach, konkursach i zawodach wyrabiając w nich przekonanie, że każdy może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości; oto krótki wykaz najciekawszych osiągnięć:

Konkurs Honorowego Krwiodawstwa (kilkakrotnie czołowe miejsca w województwie i wyróżnienie statuetką "Złotego Serca");

 • Uczennica naszej szkoły jako jedyna w powiecie w roku 2001 uzyskała mandat posła na VIII Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Europa - dialog kultur";
 • Konkurs "Moja szkoła szkołą przedsiębiorczości" (III miejsce w Polsce);
 • Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich (dwukrotnie czwarte miejsce w finale krajowym, finalistka z 2002 r. otrzymała indeks do Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie);
 • Międzyszkolny Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich (V miejsce zespołowo);
 • Konkurs Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim (dwukrotnie udział w finale);
 • Ogólnopolski Konkurs "Zostań Negocjatorem" (udział w eliminacjach wojewódzkich);
 • Światowy konkurs na plakat o tematyce baseballowej (I miejsce);
 • Ogólnopolski konkurs na projekt reklamy pod hasłem "15 minut sławy" (I miejsce w kraju);
 • Konkurs Plastyczny "Świat widziany przez lupę" (I miejsce w województwie)
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Euklides" (udział w finale);
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (udział w eliminacjach II stopnia i w finale);
 • Konkurs na referat z zakresu wiedzy astronomicznej i astronautycznej (I miejsce w województwie);
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza..." (wielokrotny udział w eliminacjach rejonowych i wojewódzkich);
 • I Powiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej (I miejsce w finale);
 • Konkurs Wiedzy o Filmie ( II miejsce w województwie);
 • Przegląd Gazetek Szkolnych (I miejsce w województwie);
 • Ogólnopolski Konkurs Poetycki pod tytułem "Moja mama" (główne wyróżnienie);
 • Konkurs Regionalny "Reymont, jakiego nie znamy" (II miejsce);
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Kobiety piszą nie tylko o miłości" (I miejsce w finale);
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pod hasłem "Między patosem a groteską" (I miejsce i srebrny medal Fundacji Liceów Handlowo - Kupieckich);
 • Regionalny Konkurs Recytatorski "Poezja Polskich Noblistów" (II miejsce);
 • X seminarium Studenckie pod hasłem "Problem ochrony środowiska"(wyróżnienie w kilku kategoriach);
 • V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej ( II miejsce e finale krajowym);
 • Konkurs "Śladami historii i zabytków Kutna" (I miejsce)
 • Regionalny Konkurs krajoznawczy pod hasłem "Kapliczki i krzyże przydrożne powiatu kutnowskiego" (II miejsce);
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (I miejsce w finale powiatowym, wyróżnienie w finale krajowym);
 • Zawody strzeleckie z broni krótkiej o Puchar Zarządu Rejonowego LOK (IV miejsce);
 • Powiatowe Zawody Turnieju Szachowego (III miejsce)
 • Mistrzostwo Powiatu Kutnowskiego w piłce siatkowej;
 • Mistrzostwo LZS Powiatu Kutnowskiego w piłce siatkowej;
 • Powiatowe zawody Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej (I miejsce edycji jesiennej, II indywidualnej i III zespołowo w edycji wiosennej).
 • Laureaci i finaliści Ogólnowojewódzkiego Konkursu Wiedzy O Biznesie I Regionie Łódzkim
 • Finaliści i laureaci Ogólnopolskiego Turnieju Widzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich
 • Finalista IX Ogólnowojewódzkiego Konkursu "Europa po Dzwonku"
 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Bohater wspólnej Europy"
 • Zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie "15 minut sławy"

Co roku uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów. Dotychczasowi stypendyści to: Paweł Śnieć, Ewa Chmielecka, Katarzyna Karaśkiewicz, Elżbieta Matuszewska, Eliza Kowalczyk (trzykrotnie) Katarzyna Engel (trzykrotnie), Beata Pawlina, Anna Zylak, Ewelina Baraniak, Agnieszka Chmielecka, Magdalena Nowacka

Najlepszych uczniów wyróżnia też Fundacja Liceów Handlowo - Kupieckich przyznając medal Primus Inter Pares. Uhonorowano dotychczas: Renatę Kwiatkowską, Pawła Śniecia, Monikę Szadkowską, Jolantę Czekaj, Katarzynę Engel, Elizę Kowalczyk, Łukasz Lewicki, Anna Zylak, Ewelina Baraniak.