Drukuj
Odsłony: 259

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „GOTOWI DO PRACY” RPLD.11.03.01-10-0014/17 na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU UCZNIA/UCZENNICY

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCEPREFEROWANEJ FORMY WSPARCIA DLA UCZNIA

Załącznik nr 3 - KARTA REKOMENDACJI UCZNIA/CY PRZEZ WYCHOWAWCĘ/CZYNIĘ

Załącznik nr 4 - KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Załącznik nr 5 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE I ZGODA UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO